Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

47. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
9 i 10 stycznia br. odbędzie się 47. posiedzenie Senatu RP
Wysłano 09 Stycznia 2014 przez M.K.
Życzenia Świąteczne
zyczenia.jpg
Wysłano 20 Grudnia 2013 przez M.K.
Mniej pieniędzy dla kopalń soli w Wieliczce i Bochni, 13 grudnia Sejm uchwalił budżet państwa na 2014 rok
78908_image019.jpg

Posłowie 13 grudnia uchwalili budżet państwa na 2014 rok, nie udało się posłom przeznaczyć planowanej kwoty 85 mln zł na niezbędne prace zabezpieczające dla wielickiej kopalni i 19 mln dla bocheńskiej żupy.

Jedynie posłowie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro po II czytaniu budżetu państwa w dniu 11 grudnia br. zadbali o to, aby zostały zgłoszone odpowiednie poprawki dla Kopalni Soli "Wieliczka" i "Bochnia".

Treść poprawek - druk nr 1966-A

Poprawka nr 82 zwiększająca dotację dla kopalni soli w Wieliczce

82) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 45.000 tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 20 – Gospodarka, na produkcję soli (rozdz. 10005) na zabezpieczenie wyrobisk kopalni soli „Wieliczka” (dotacje i subwencje).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP

Głosowanie:
za: 10
przeciw: 28
wstrzymujący: 1
głosowało: 39

Posłowie Komisji Finansów Publicznych odrzucili poprawkę Solidarnej Polski zwiększającą o 45 mln zł dotację dla kopalni soli w Wieliczce.

Poprawka nr 97 zwiększająca dotację dla kopalni soli w Bochni

97) W części 79 – Obsługa długu krajowego zmniejszyć wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 10.000 tys. zł z tytułu obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (rozdz. 75703), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 20 – Gospodarka, na produkcję soli (rozdz. 10005) na zabezpieczenie wyrobisk kopalni soli „Bochnia” (dotacje i subwencje).
– poseł Arkadiusz Mularczyk w imieniu KP SP

Głosowanie:
za: 11
przeciw: 29
wstrzymujący: 1
głosowało: 41

Posłowie Komisji Finansów Publicznych odrzucili poprawkę Solidarnej Polski zwiększającą o 10 mln zł dotację dla kopalni soli w Bochni.

link do Sprawozdania Komisji Finansów Publicznych, druk nr 1966-A


Po odrzuceniu w Sejmie poprawek Solidarnej Polski zgłoszonych 11 grudnia, zwiększających dotację z budżetu państwa dla Wieliczki i Bochni, ustawa budżetowa zostanie przekazana do prac w Senacie. Przed pracami Senatu RP nad budżetem państwa zamierzam spotkać się Wicepremierem Ministrem Gospodarki Panem Januszem Piechocińskim aby porozmawiać o budżecie i przyszłym finansowaniu prac zabezpieczających w Kopalni Soli „Wieliczka”i "Bochnia". Podczas obrad Senatu RP nad budżetem zamierzam zgłosić poprawki, które przywrócą kopalniom zakładany poziom finansowania. Jeszcze raz apeluję do parlamentarzystów Ziemi Wielickiej oraz Małopolski o poparcie moich starać mających na celu zwiększenie dotacji budżetowych dla kopalń soli.
Wysłano 17 Grudnia 2013 przez M.K.
Na wniosek Senatora Macieja Klimy, Senat RP wysłucha informacji Ministra Środowiska o stanie infrastruktury przeciwpowodziowej w Polsce
Senator Maciej Klima zwrócił się z wnioskiem do Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza o przedstawienie podczas obrad Senatu RP, informacji o stanie przygotowania infrastruktury przeciwpowodziowej w Polsce.

Podczas 45. posiedzenia Senatu RP, które odbędzie się w dniach 11 i 12 grudnia br. w punkcie 12. porządku obrad zostanie przedstawiona informacja Ministra Środowiska. Wystąpienie Pana Ministra powinno zawierać odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kiedy zostanie implementowana ramowa Dyrektywa Wodna nr 2000/60/WE?

2. Czy istnieje zagrożenie odebrania Polsce funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na urządzenia wodne, przeciwpowodziowe w latach 2007-2013 i przyszłego budżetu 2014-2020?

3. Odniesienie się do raportu NIK z 2012 r. w sprawie ochrony przeciwpowodziowej.

4. Stopnia przygotowania Polski w ujęciu poszczególnych województw w razie wystąpienia ewentualnej powodzi.
Wysłano 11 Grudnia 2013 przez M.K.
45. posiedzenie Senatu RP
W dniach 11 i 12 grudnia br. odbędzie się 45. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysłano 11 Grudnia 2013 przez M.K.
44. posiedzenie Senatu RP
W dniach 4 i 5 grudnia br. odbyło się 44. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysłano 05 Grudnia 2013 przez M.K.
Barbórka w Kopalni Soli "Wieliczka" 2 grudnia 2013 r.
2 grudnia br. Senator Maciej Klima wziął udział w obchodach Dnia Świętej Barbary tradycyjnym święcie górników. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona pod przewodnictwem Biskupa Jana Zająca w Kaplicy Świętej Kingi. Podczas uroczystej akademii wręczono odznaczenia państwowe oraz stopnie górnicze.

Senator Maciej Klima złożył wielickim górnikom życzenia oraz podziękował za codzienną pracę dzięki której najcenniejszy skarb jakim jest kopalnia zachwyca i jest powodem do dumy dla miasta, Małopolski i naszej Ojczyzny.

"Bardzo dziękuję, że dziś w moim rodzinnym mieście mogę z Państwem i Górnikami wielickiej kopalni świętować uroczystość Świętej Barbary. Trudno mi zliczyć ile razy mogłem zjeżdżać do tych wyjątkowych podziemi ale jedno mogę powiedzieć, że towarzyszy mi zawsze odczucie niezwykłości tego miejsca. Wchodząc do Kaplicy Świętej Kingi przypominam sobie słowa - górnicze słowa "My sami damy radę zamienić ciemność w cud. Górnicy zawsze razem! nad nami tylko Bóg!" Tradycja, wartości, człowiek i jego trudna praca zauważalna jest w każdym miejscu budzi zachwyt tych którzy tutaj przyjeżdżają. To dzięki Wam Górnicy Kopalnia Soli w Wieliczce jest unikalnym skarbem docenianym na całym świecie przynosi prestiż i jest powodem do dumy dla miasta, Małopolski i naszej Ojczyzny. Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Górnikom oraz Waszym Rodzinom, życzę zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, dziękuję za waszą pracę. Życzę aby Święta Barbara otaczała Was codziennie opieką i dodawała sił w codziennej pracy. Szczęść Boże"
Wysłano 05 Grudnia 2013 przez M.K.
Senator Maciej Klima gościem Radia Kraków - 23.11.2013 r.
KORI-9DPEWY1_m.jpg

Plebiscyt na Wyczyn i Blamaż Tygodnia. WYNIKI

Małopolscy politycy byli zgodni: wyniki nauczania krakowskich liceów zasługują na blamaż tygodnia. Ponad połowa tego typu placówek ma tzw. ujemną edukacyjną wartość dodaną. Oznacza to, że uczniowie z każdą klasą coraz bardziej odstają od przeciętnego poziomu wiedzy. Jest to o tyle szokujące, że przecież krakowskie licea zawsze słynęły ze swojej solidności - podkreślał Grzegorz Gondek, radny wojewódzki z Sojuszu Lewicy Demokratycznej:

To jest także efekt reformy szkolnictwa, a przede wszystkim wprowadzenia gimnazjów. Te wyniki nie biorą się znikąd. Przecież w Krakowie szkolnictwo średnie zawsze stało na wyskokim poziomie, a licea wręcz słynęły z tego, że dobrze przygotowują swoich uczniów.

Trzeba popularyzować szkolnictwo zawodowe - mówiła Małgorzata Jantos, wiceprzewodnicząca krakowskie Rady Miasta Krakowa z Platformy Obywatelskiej. To efekt tego, że większość młodzieży wybiera licea podczas, bo oferta szkół zawodowych jest niewielka - podkreślała Jantos:

Brakuje absolwentów dobrych szkół zawodowych, podczas gdy np. w Niemczech wraca się właśnie do szkolnictwa zawodowego. Reaktywacja takich placówek - to powinno być dla nas jedno z najważniejszych zadań na najbliższe lata.

Gorącą dyskusję gości programu wywołała również sprawa programu osłonowego dla najuboższych, którzy wymienią piece węglowe. System dopłat uchwaliła kilka dni temu krakowska Rada Miasta. To bardzo dobrze, że zdecydowano się na taki program, ale nie rozwiewa on wszystkich wątpliwości - podkreślał Maciej Klima, senator Solidarnej Polski:

Krakowianie odczują wzrost kosztów ogrzewania - to będzie kilkaset zł w skali roku. Biorąc pod uwagę, że są renciści i emeryci, którzy maja niewielkie renty i emerytury, to można się spodziewać, że program wymiany pieców utrudni im normalne funkcjonowanie.

Przyjęcie programu osłonowego poprzedza dyskusję małopolskiego sejmiku o zakazie palenia węglem w Krakowie. Wojewódzcy radni decyzję w tej sprawie mają podjąć już w poniedziałek. Jak jednak podkreśla Jacek Soska, wiceprzewodniczący sejmiku z Polskiego Stronnictwa Ludowego, przyjęcie programu dopłat w żaden sposób nie wpłynie na głosowanie małopolskich radnych:

Odpowiadamy przed swoimi wyborcami z całej Małopolski. Niech krakowska Rada Miasta nie wymusza decyzji na sejmiku. Łatwo przekonać urzędników, ale z mieszkańcami nikt merytorycznie dotąd nie rozmawiał.

źródło:www.radiokrakow.pl
Wysłano 25 Listopada 2013 przez M.K.
220. i 221 posiedzenia senackiej Komisji Ustawodawczej
W dniu 21 listopada br. odbędą się 220. i 221. posiedzenia senackiej Komisji Ustawodawczej.
Wysłano 21 Listopada 2013 przez M.K.
Głos Wielicki nr 11 listopad 2013 r. Senator Maciej Klima alarmuje, że środki przeznaczone z budżetu państwa dla Kopalń Soli "Wieliczka" i "Bochnia" są niewystarczające
33110n-1384793827t.jpgSenator Maciej Klima alarmuje, że środki przeznaczone w budżecie na konieczne prace likwidacyjne i zabezpieczające, prowadzone w kopalniach soli Bochnia i Wieliczka, są niewystarczające.

Przy ustalaniu przyszłorocznego budżetu doszło do niekorzystnych dla kopalń w Bochni i Wieliczce rozstrzygnięć, które znowu zapewnią tylko część środków na zaplanowane działania przewidziane na 2014 rok. Jakie są przyczyny znacznego zmniejszenia dotacji budżetowych dla obu kopalni soli?

Ustawa uchwalona w 2006 r zapewniała obu kopalniom środki na realizacje działań, które mają zabezpieczyć zabytkowe części kopalni w sposób trwały. Działania te realizują wytyczne Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie i Komisji powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Prace polegające miedzy innymi na wypełnianiu komór i pustek, zabezpieczaniu cieków wodnych i odprowadzeniu nadmiaru wody mają zapewnić ochronę substancji zabytkowej i przyrodniczej kopalni. Prace te w Kopalni Soli „Wieliczka” prowadzone są od dziesięcioleci i do 1991 roku finansowane były z funduszy celowych i środków państwowych. Po 1991 roku finansowane są ze środków budżetowych. – Nie dość, że na przestrzeni lat przyznawane środki są znacznie mniejsze niż wcześniej planowany zakres prac, to sytuacja stopniowo się pogarsza.– ubolewa senator Maciej Klima Przykładowo według programu prac na lata 2006-2013, kopalnia miała wydać na prace likwidacyjno zabezpieczające 447,69 mln zł, a otrzymała dotację wysokości 246 mln zł, co stanowi zaledwie 55% planowanej kwoty.

Środki od 2006 do 2013 roku były wypłacane kopalniom z budżetu na podstawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, która zapewniała finansowanie prac w kopalniach do bieżącego roku. W tym roku ustawa wygasła i nie stworzono na czas podstaw prawnych do uwzględnienia tych pozycji w przyszłorocznym budżecie. Gdy stało się jasne, że na kopalnie nie zostaną przeznaczone wystarczające środki, senatorowie Maciej Klima i Kazimierz Jaworski z Solidarnej Polski wystosowali oświadczenie senatorskie w sprawie zwiększenia dotacji. Jednak Ministerstwo Gospodarki nadal nie przewidziało zwiększenia środków dla dwóch małopolskich kopalni soli.

W odpowiedzi na apel senatorów sekretarz stanu Tomasz Tomczykiewicz poinformował, że nie istniała podstawa prawna, która pozwalałaby w czasie tworzenia budżetu na zagwarantowanie wystarczających środków. Ustawa o dotacji dla niektórych podmiotów została uchwalona 30 sierpnia 2013 roku, a termin przekazania materiałów do projektu budżetu na rok 2014 został określony na 13 sierpnia 2013. W związku z tym środki dla kopalni nie mogły być ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok. Niemniej jednak Minister Gospodarki wnioskował o utworzenie rezerwy celowej na finansowanie zabytkowych kopalń „Wieliczka” i „Bochnia”, a także ‘Guido” w Zabrzu. Gdy istniała już podstawa prawna w postaci uchwalonej ustawy, Minister Gospodarki zaproponował wygospodarowanie środków na częściowe sfinansowanie zadań w kopalniach. Tak więc Kopalnia Soli „Wieliczka” otrzymała dotację w wysokości 41 047 tys. zł zamiast przewidywanych na 2014 rok 109 609 tys. zł. Kopalnia Soli „Bochnia” otrzyma 9 000 tys. zł , kiedy plany prac przewidywały wydatki rzędu 17 363 tys.

Senator Maciej Klima uważa, że Małopolska nie jest wystarczająco finansowana przez władze centralne. Wymienia szereg inwestycji, które choć tak potrzebne w naszym regionie, są przekładane na dalsze lata, a obiecane środki wycofywane. – Tylko zjednoczenie wysiłków małopolskich posłów i senatorów niezależnie od barw politycznych może poprawić tą sytuację i zwiększyć siłę przebicia naszego regionu w Warszawie – uważa senator.

źródło: www.glos24.pl
Wysłano 20 Listopada 2013 przez M.K.

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)