Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Apeluję o poparcie moich starań w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zabezpieczenie zabytkowych Kopalni Soli "Wieliczka i "Bochnia"
Senator Maciej Klima 15 października br. był gościem programu Region Małopolska TVP Kraków. Tematem przewodnim programu było obcięcie dotacji z budżetu państwa dla zabytkowych kopalń w Wieliczce i Bochni.

TVP Kraków Region Małopolska 15.X.2013 r.
Wysłano 21 Października 2013 przez M.K.
Kiedy mieszkańcy Krakowa i Małopolski będą mogli leczyć się w nowym obiekcie Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim?
Szanowni Państwo

Zachęcam do zapoznania się z treścią poniższego listu w sprawie budowy nowego obiektu Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim.


Szpital_str._1.jpg
Szpital_str._2.jpg
Wysłano 21 Października 2013 przez M.K.
Wsparcie z budżetu państwa dla zabytkowych Kopalni Soli "Wieliczka" i Kopalni Soli "Bochnia" zmniejszone o 50 procent
Szanowni Państwo

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni to jedne z najcenniejszych zabytków, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Kopalnie soli to także obiekty górnicze, które codziennie wymagają prowadzenia prac zabezpieczających.

Bez odpowiedniego wsparcia z budżetu państwa proces zabezpieczania kopalni może zostać przerwany. Jako parlamentarzysta i mieszkaniec Wieliczki pragnę wyrazić zaniepokojenie drastycznym ograniczeniem dotacji z budżetu w przyszłym roku dla dwóch małopolskich kopalni soli.

W projekcie budżetu państwa na 2014 rok dla Kopalni Soli „Wieliczka” i Kopalni Soli „Bochnia” zarezerwowano kwoty odpowiednio 41 mln zł i 9 mln zł. Wsparcie to jest znacząco mniejsze w porównaniu z faktycznymi potrzebami i zakresem prac przewidzianych do wykonania. W tym roku kopalnie otrzymały odpowiednio 85 mln zł i 17 mln zł i jest to optymalne wsparcie jakiego oczekują dwie kopalnie soli. Istnieje więc uzasadniona obawa, że mniejsze dofinansowania negatywnie wpłynie na funkcjonowanie dwóch najważniejszych Polskich zabytków.

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów zapewnia finansowanie dla Kopalni Soli „Wieliczka” do 2020 r., natomiast dla Kopalni Soli „Bochnia” do 2017 r. Globalne wsparcie w tym okresie według autorów ustawy przewiduje wsparcie dla wielickiej kopalni w wysokości 853 mln zł a dla bocheńskiej kopalni 80 mln zł. Zmniejszenie dofinansowania dla obu kopalni wydłuża proces zabezpieczenia zabytków wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Zwracam się więc z apelem o poparcie moich starań o przywrócenie finansowania na co najmniej tym samym poziomie, zamierzam również złożyć stosowne poprawki podczas debaty Senatu RP nad projektem budżetu państwa na 2014 r.

Maciej Klima
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Wysłano 10 Października 2013 przez M.K.
211. i 212. posiedzenienie senackiej Komisji Ustawodawczej
8 października br. odbędą się dwa posiedzenia senackiej Komisji Ustawodawczej.
Wysłano 08 Października 2013 przez M.K.
Ograniczenie wydatków na obronę jest sprzeczne z interesem narodowym, wydatki na finansowanie partii politycznych pozostają na tym samym poziomie
Szanowni Państwo,

19 września 2013 r. podczas 39. posiedzenia Senatu RP, senatorowie pracowali nad tzw. ustawą okołobudżetową w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2013r.

Zachęcam do przeczytania mojej wypowiedzi w dyskusji, podczas prac nad ustawą okołobudżetową, której projekt zakładał zmniejszenie o ponad 3 mld zł wydatków na obronę narodową. Senat RP nie przyjął moich poprawek dotyczących zawieszenia finansowania partii politycznych.

Zaproponowałem trzy poprawki dotyczące ograniczenia subwencji w IV kwartale na finansowanie partii politycznych. Pierwsza poprawka dotyczyła całkowitego zawieszenia IV raty subwencji pozostałe dwie dotyczyły ograniczenia IV raty subwencji o 50 i 30 procent.

Treść stenogramu z 39. posiedzenia Senatu RP z pierwszego dnia obrad 19 września 2013 r.

Senator Maciej Klima:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie!

Nowelizacja budżetu na 2013 r. jest koniecznością. Spowodowana jest ona błędami w trakcie planowania oraz błędnymi założeniami makroekonomicznymi dotyczącymi wzrostu produktu krajowego brutto, dochodów podatkowych z VAT, CIT i akcyzy, jak również takich parametrów jak na przykład bezrobocie. Założenia dotyczące wzrostu dochodów podatkowych były zbyt optymistyczne, całkowicie mijające się z doświadczeniami z przeszłości – podobnie było w roku poprzednim, wtedy również planowane dochody podatkowe nie zostały osiągnięte.

Obserwujemy wysoki poziom nieściągniętych zaległości podatkowych – jest to kilkadziesiąt miliardów – i to jest kolejny rok z rzędu, w którym, niestety, tendencje w tym zakresie narastają. Utrzymuje się wyraźny spadek inwestycji prywatnych i publicznych. Nastąpił spadek zatrudnienia, a miał być wzrost. Tym złym wynikom towarzyszy również spadek konsumpcji. To wszystko nie zostało przewidziane przez planujących budżet na rok 2013. Jedynie w eksporcie utrzymano tendencję wzrostową. Niewątpliwie na wiele z tych wyników miała wpływ sytuacja na rynkach światowych oraz panująca od kilku lat recesja w wielu krajach Unii Europejskiej. Nie negujemy tych zjawisk. Uważamy jednak, że dobrze skonstruowany budżet powinien charakteryzować się przewidywalnością i konserwatyzmem, a konstruujący go powinni kierować się zasadą koniecznej ostrożności w planowaniu i zapewnić odpowiedni margines bezpieczeństwa. Tego wszystkiego nie było w budżecie na rok 2013.

Winnych tego stanu nie należy szukać w polityce fiskalnej Narodowego Banku Polskiego, w sytuacji poza granicami kraju, ale należy zacząć od siebie, należy wzmóc działania celem pozyskania środków finansowych czy podatków, których niestety w coraz większej ilości rząd nie jest w stanie ściągnąć. Za źle ułożony budżet, za brak reform i pogarszający się stan finansów publicznych płacą obywatele.

W exposé pan premier Donald Tusk informował nas o przyszłych inwestycjach w latach 2014–2020, to było 700–800 miliardów w sytuacji, gdy brakuje 200 milionów na Centrum Zdrowia Dziecka. Zakrawa to na świadomą drwinę z inteligencji Polaków. W projektowanych dochodach budżetowych zaplanowano, że Policja, straż miejska i inne służby wyciągną z kieszeni każdego Polaka prawie 500 zł. Pan premier Jacek Rostowski zapewniał, że budżet na rok 2013 jest realny, to jest budżet bezpieczny, który zapewni Polsce i polskim finansom publicznym bezpieczeństwo w roku 2013.

Z niepokojem obserwujemy redukcję wydatków, zwłaszcza w zakresie obrony narodowej. Panie Ministrze, dwukrotnie był pan zmuszony do nowelizacji budżetu od momentu, kiedy jest pan ministrem. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie i Panowie Ministrowie, w procedowanej ustawie, przedłożonej Wysokiej Izbie, w sposób zasadniczy ogranicza się wydatki na bezpieczeństwo i obronę Rzeczypospolitej Polskiej. Pan prezydent Bronisław Komorowski, przypomnijmy, podczas wizyty w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża podkreślił, że będzie bronił zasady finansowania Sił Zbrojnych na poziomie 1,95 PKB. W wywiadzie radiowym w bieżącym roku pan prezydent Bronisław Komorowski pytany o oszczędności budżetowe na obronność powiedział, że każde ograniczenie, szczególnie przeprowadzone w nadzwyczajnym trybie, bez możliwości wcześniejszego zaplanowania, jest bolesne i szkodliwe. W czerwcu bieżącego roku w czasie wizyty w Łasku pan premier Donald Tusk szczycił się tak dużymi wydatkami na Siły Zbrojne, a miesiąc później, jak gdyby nigdy nic, zapowiedział radykalne cięcia. Pan minister Kozieł w wywiadzie prasowym dla jednego z tygodników stwierdził, że w razie konfliktu zbrojnego Polska, chociaż należy do NATO, będzie musiała radzić sobie sama.

Koalicyjny rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego proponuje zawieszenie ustawowego zapisu gwarantującego wydatki na obronę na poziomie 1,95. Prawdopodobnie w tym roku po redukcji będzie to 1,74. Wszystko wskazuje na to, że Siły Zbrojne wezmą na siebie główny ciężar znalezienia przez rząd oszczędności budżetowych.

Czy dotychczas postrzeganie tej zasady, potwierdzonej od 2001 r. w ustawie… Ja już wcześniej, w pytaniach zadawanych pani minister zgłaszałem fakt, że w roku 2012 nie wykonano zaplanowanego wydatkowania w Ministerstwie Obrony Narodowej, a chodzi o kwotę 1 miliarda 400 milionów zł. Może w 2009 r. było lepiej? Środków było mniej prawie o 3 miliardy, a w roku 2008 nastąpiła katastrofa, MON stracił wówczas ponad 3 miliardy zł. Według różnych wyliczeń na przestrzeni ostatnich pięciu czy sześciu lat Ministerstwo Obrony Narodowej nie otrzymało 6–8 miliardów zł.

Może rząd uspokaja sytuacja międzynarodowa i zapowiedzi wydatkowania przez Federację Rosyjską w ciągu najbliższych pięciu, sześciu lat 720 miliardów dolarów na zbrojenia. Niedawno jeden z doradców w Federacji Rosyjskiej zapowiedział zajęcie państw nadbałtyckich w razie zaatakowania Syrii. Jesteśmy świadkami otwierania nowych baz lotniczych na Białorusi, nie niepokoją przedstawicieli rządu manewry i ćwiczenia, w których uczestniczą również państwa NATO. Nie tak dawno odbyły się francusko-rosyjskie manewry lotnicze. Oczywiście są kraje NATO, które współpracują z Federacją Rosyjską czy rozwijają nowe technologie, przykładem są okręty podwodne, robi tak Republika Włoska.

Może w takim razie możemy liczyć na Unię Europejską? W lipcu bieżącego roku Komisja Europejska wystosowała do rządu polskiego zapytanie wyrażające wątpliwości co do trybu planowanego przez nas wyboru programu śmigłowcowego. Polska powinna posiadać jako gwaranta niepodległości silne Siły Zbrojne. Każde ograniczenie wydatków, w tym materiałowych, zmniejsza zdolności bojowe polskich Sił Zbrojnych, wydłuża procedurę wprowadzania nowych typów uzbrojenia. Ograniczenie wydatków na obronę jest działaniem sprzecznym z interesem narodowym.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Ministrowie! Przejdę teraz do ustawy okołobudżetowej. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej umożliwia wprowadzenie podstaw prawnych w odniesieniu do zaplanowanych wydatków budżetowych. Ustawa okołobudżetowa zawiesza funkcjonowanie ustawy z dnia 20 maja 2001 r. o przebudowie modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa zawiesza w 2013 r. przepis nakazujący waloryzację dotacji przeznaczonej na stypendia naukowe, dofinansowania niektórych jednostek organizacyjnych uczelni wyższych, jak również stypendiów doktoranckich na uczelniach niepublicznych. Ustawa okołobudżetowa zawiesza także art. 5 ustawy z grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Procedowana ustawa ściśle łączy się z nowelizację budżetu na rok 2013, umożliwia ją, jest konsekwencją błędów w konstruowaniu ustawy budżetowej.

Panie Marszałku, w ustawie tej wprowadzamy zmiany umożliwiające rządowi Rzeczypospolitej Polskiej zawieszenie wydatkowania środków finansowych w odniesieniu do ważnych dla funkcjonowania państwa działów, na przykład w zakresie obrony narodowej. Panie Marszałku, w czasach kryzysu, zaciskania pasa poszukujemy środków finansowych oraz ewentualnych oszczędności.

Wysoka Izba staje przed decyzją zmniejszenia wydatków na obronę narodową prawie o 3 miliardy zł. Ja proponuję wprowadzić, Panie Marszałku, poprawkę zawieszającą wydatki na finansowanie partii politycznych w IV kwartale. Powinniśmy zacząć od siebie. W związku z tym zgłaszam trzy poprawki dotyczące zmniejszenia wydatkowania finansowania partii politycznych jako dowód na to, że obcinamy i zmniejszamy wydatki nie tylko na ważne dla państwa instytucje. Dziękuję.
Wysłano 04 Października 2013 przez M.K.
„Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013”
Senator Maciej Klima odpowiadając na zaproszenie Fundacji Instytut Łukasiewicza wziął udział w debacie „Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013”. Debata odbyła się 1 października br. w sali kameralnej Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.

Temat debaty jest szczególnie istotny z perspektywy trwającego właśnie Europejskiego Roku Obywateli. Jednym z celów związanych z Europejskim Rokiem Obywateli 2013 jest informowanie ludzi o ich prawie do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium UE oraz o tym, w jaki sposób mogą w pełni korzystać z przysługujących im wówczas praw.

W dyskusji udział wzięli senator RP Maciej Klima, poseł na Sejm RP Andrzej Sztorc, starosta tarnowski Roman Łucarz oraz radni Miasta Tarnowa Jacek Łabno i Grzegorz Kądzielawski. Debacie przysłuchiwali się uczniowie, nauczyciele tarnowskich szkół średnich oraz mieszkańcy Tarnowa.
Wysłano 02 Października 2013 przez M.K.
78. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej
2 października br. odbędzie się 78. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.
Wysłano 02 Października 2013 przez M.K.
208. posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej
2 października br. odbędzie się 208. posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej.
Wysłano 02 Października 2013 przez M.K.
40. posiedzenie Senatu RP
2 i 3 października br. odbędzie się 40. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysłano 02 Października 2013 przez M.K.
Minister Zdrowia odmawia przyznania refundacji na lek dla dzieci cierpiących na rzadką chorobę Zespół Leigha
Szanowni Państwo,

skierowałem do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza pismo w sprawie przywrócenia refundacji na lek dla dzieci cierpiących na rzadką chorobę Zespół Leigha. Poniżej przedstawiam odpowiedź Ministra Zdrowia w tej sprawie.

MZ_1.jpg

MZ_2.jpg

MZ_3.jpg
Wysłano 26 Września 2013 przez M.K.

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)