Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

268. posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej
7 maja 2014 r. odbędzie się 268. posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej.
Wysłano 07 Maja 2014 przez M.K.
Prośba skierowana do Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza o poszerzenie porządku obrad Senatu RP o przedstawienie przez Premiera rządu RP informacji i stanowiska rządu wobec sytuacji na Ukrainie
Ukraina.jpg
Wysłano 06 Maja 2014 przez M.K.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24.04.2014 r. przyjął uchwałę w sprawie uczczenia Ojca Świętego Bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji
zdjecie.jpg
Senatorowie RP podjęli uchwałę w sprawie uczczenia Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji. Przygotowana przez grupę senatorów uchwała głosi m.in. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II będzie dla wszystkich radosnym i solidarnym świętem, a także zachętą do głębszego poznania Jego intelektualnej i duchowej spuścizny oraz podejmowania i kontynuowania dzieła tego wybitnego Polaka. Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do wszystkich członków narodowej wspólnoty o godne uczczenie tego wydarzenia”.

616.jpg


616_001.jpg
Wysłano 24 Kwietnia 2014 przez M.K.
53. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Schowek01.jpg24 i 25 kwietnia 2014 r. odbędzie się się 53. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysłano 24 Kwietnia 2014 przez M.K.
Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Wielkanoc_14r..jpg
Wysłano 16 Kwietnia 2014 przez M.K.
Rodzino! Dokąd prowadzi cię gender? Konferencja w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
Senator Maciej Klima w dniu 12 kwietnia 2014 r. wziął udział w konferencji "Rodzino! Dokąd prowadzi cię gender?. Konferencja została zorganizowana w Auli Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. Inicjatorem i organizatorem konferencji była Diecezjalna Diakonia Życia Ruchu-Światło Życie. Prelegentami spotkania byli: Gabriele Kuby, ks. Dariusz Oko oraz Mirosław Strumiński. Tematami wystąpień prelegentów było: "Strategia Gender w Unii Europejskiej", "Od tolerancji do totalitaryzmu" oraz "Stop seksualizacji naszych dzieci".
Wysłano 15 Kwietnia 2014 przez M.K.
Oddajmy hołd w IV Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej
44f25ef0afe23dfa3fdc70fd78442b27,14,1,4.jpg
Wysłano 10 Kwietnia 2014 przez M.K.
Poprawki zgłoszone przez Senatora Macieja Klimę do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
Podczas posiedzenia senackiej Komisji Ustawodawczej w dniu 9 kwietnia 2014 r. Senator Maciej Klima zgłosił 4 poprawki do projektu ustawy.

Poprawka I

W art. 1 pkt 1 projektu:
„art. 2 i art. 3 otrzymują brzmienie:
„Art. 2 ust. 1. Zadaniem Krajowej Szkoły jest:
1)szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych;
2)szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych;
3)prowadzenie aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, których celem jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej widzianej i praktycznego przygotowania do zajmowania stanowiska sędziego, asesora prokuratury i prokuratora.
2. Krajowa Szkoła prowadzi także analizy i badania służące ustalaniu kompetencji i kwalifikacji przypisywanych do stanowisk pracy w sądach i prokuraturze celem ich wykorzystania w działalności szkoleniowej.”

II Poprawka

W art. 1 pkt 3 b projektu otrzymuje brzmienie:
„Art. 12 ust. 5. Zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły, w liczbie nie większej niż czterech, powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości. Powołanie następuje na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły.”

III Poprawka

W art. 1 projektu uchylić pkt 4 (polegający na uchyleniu art. 13 ustawy o KSSiP).

IV Poprawka

W art.1 pkt 3c projektu otrzymuje nowe brzmienie dotyczące art. 12 ust. 8 ustawy o Krajowej Szkole:
„Do zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły odpowiednio stosuje się przepisy ust. 4 i art. 14.”

Retransmisja posiedzenia Komisji Ustawodawczej 9.04.2014 r.
Wysłano 10 Kwietnia 2014 przez M.K.
Oświadczenie Pana Senatora Macieja Klimy
Oswiadczenie..gif
Wysłano 26 Marca 2014 przez M.K.
51. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
orzel.png19 i 20 marca 2014 r. odbędzie się 51. posiedzenie Senatu RP.
Wysłano 19 Marca 2014 przez M.K.

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)