Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Wpływ kapitału rosyjskiego na instytucje gospodarcze i finansowe Rzeczypospolitej Polskiej
Od lat trwa nieustanna ekspansja kapitału rosyjskiego, która zmierza często w kierunku głębokiej ingerencji i przejęciu kluczowych obszarów gospodarczych naszego kraju. Z drugiej strony rząd musi przeciwdziałać niekontrolowanemu przejmowaniu często całych gałęzi przemysłu godząc politykę wolnorynkową z racjonalnością i dobrem narodu. Pewne ograniczenia muszą być stosowane, które niekoniecznie da się pogodzić ze standardami państwa demokratycznego.
Wysłano 27 Sierpnia 2015 przez mklima
Efektywność systemu monitorowania substancji radioaktywnych w Polsce
Od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej trwa dyskusja na temat bezpieczeństwa naszego kraju. Pojawiające się nowe zagrożenia potęgują strach i jednocześnie coraz częściej stają się powodem debat, w których głównym tematem jest sprawa posiadania przez nasz kraj broni nuklearnej. O tym czy jest nam ona potrzebna, dziś chyba nikogo nie trzeba o tym przekonywać. Polacy dostrzegają potrzebę posiadania przez nasz kraj silnej armii z nowoczesnym wyposażeniem.
Wysłano 27 Sierpnia 2015 przez mklima
Inwigilacja obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni teleinformatycznej
Nasze bezpieczeństwo zależy nie tylko od zabezpieczenia prewencyjnego ale również od efektywnego zarządzania informacją elektroniczną. W świecie wirtualnym pojawiają się ogromne ilości danych w tym również nasze dane osobowe. Czy jesteśmy dziś bezpieczni, prowadząc rozmowę z wykorzystaniem łącz internetowych? Wydawać by się mogło, że tak zwłaszcza gdy zarówno obecny rząd oraz wszelkiego rodzaju operatorzy usług teleinformatycznych zapewnią nas o skuteczności stosowanych zabezpieczeń. Zatem jak problem ten wygląda w praktyce?
Wysłano 27 Sierpnia 2015 przez mklima
Dylematy rządzącej koalicji PO-PSL
Tworzenie zupełnie nieprzemyślanych rozwiązań i przekazywanie ich społeczeństwu jest od zawsze domeną rządzącej koalicji PO – PSL. W tym jednak cały problem, że całość działań kończy się najczęściej na wprowadzaniu coraz bardziej irracjonalnych rozwiązań społecznych oderwanych zupełnie od rzeczywistych potrzeb gospodarczych.
Wysłano 27 Sierpnia 2015 przez mklima
Czy Pani Premier Ewa Kopacz posiada wiedzę na temat procedur wewnętrznych obowiązujących w służbach specjalnych?
Pytanie postawione w tytule może wydawać się trywialne, ale w kraju rządzonym przez Platformę Obywatelską nic nie jest oczywiste. Premier musi nadzorować w pełnym tego słowa znaczeniu służby specjalne gdyż właśnie takie są standardy demokratycznego kraju.

W Polsce jednak od kilku lat proces nadzoru nad służbami specjalnymi zaczyna odbiegać znacznie od przyjętych standardów.
Wysłano 27 Sierpnia 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie wygłoszone podczas 80. posiedzenia Senatu RP w dniu 07.08.2015 r. skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie składam w imieniu własnym oraz panów senatorów Waldemara Kraski, Marka Martynowskiego i Andrzeja Matusiewicza, a kieruję je do prezes Rady Ministrów, pani Ewy Kopacz.

Szanowna Pani Premier!

Ustawa budżetowa jest jedną z najważniejszych regulacji dotyczących finansów publicznych. Niewykonanie jej zgodnie z założeniami skutkuje problemami finansowymi, gospodarczymi, społecznymi, może naruszać obowiązujące prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Nieprawidłowości w realizacji budżetu w części 29 oraz wykonaniu planów finansowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych wpływają na stan gotowości i możliwości obronne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W opinii Najwyższej Izby Kontroli nadzór, kontrola – według art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – oraz system kontroli finansowych i realizacji zadań audytowych w Ministerstwie Obrony Narodowej nie były skuteczne i wykazywały wiele nieprawidłowości.

Zwracamy się do pani premier z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.

Pierwsze pytanie. Dlaczego Inspektorat Uzbrojenia udzielił w trybie decyzji ministra obrony narodowej stu dwudziestu sześciu zaliczek na łączną sumę 2 miliardów 601 milionów zł w 2014 r. niezgodnie z §15 ust. 6 rozporządzenia ministra finansów z 7 grudnia 2010 r.? Stanowi to, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ponad 8% wydatków budżetu MON.

Drugie pytanie. Dlaczego nie ujęto w księgach rachunkowych obsługujących MON pod datą 31 grudnia 2014 r. zobowiązań z tytułu rocznego wynagrodzenia za 2014 r. w kwocie 14,9 miliona zł?

Trzecie pytanie. Jakie było wykorzystanie środków finansowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w 2014 r. na realizację zadań ujętych w Planie Modernizacji Technicznej i dlaczego nie zawarto dwudziestu siedmiu umów na realizację zadań w latach 2014–2015?

Czwarte pytanie. Od 1 stycznia 2014 r. zmienił się system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Do 31 grudnia 2013 r. Sztab Generalny Wojska Polskiego nie określił organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Po 1 stycznia 2014 r. zmieniły się kompetencje Sztabu Generalnego. Niestety, nie zmieniono przepisów §11 decyzji nr 138/MON. Dopiero dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i dowódca operacyjny wprowadzili kontrolę zarządczą w dowództwach i jednostkach podległych na podstawie planu funkcjonowania kontroli zarządczej na okres od 1 maja 2014 r. do 31 marca 2015 r. I tu mam dodatkowe pytania. Jak w okresie od stycznia do 30 kwietnia 2014 r. realizowano zasady kompetencji związanych z kontrolą zarządczą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej? Kto ewentualnie ponosi odpowiedzialność za wymienione braki?

Z wyrazami szacunku – wymienieni wcześniej senatorowie.
Wysłano 12 Sierpnia 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 79. posiedzenia Senatu RP, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa polskiego systemu finansowego
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!

Od kilku miesięcy w sektorze bankowym UE występują symptomy zagrożenia związane z trudnościami realizacji płatności bieżących Grecji. W Europie od kilku lat wprowadza się nowe standardy bezpieczeństwa i nadzoru, jeśli chodzi o instytucje finansowe. Inwestycje zagraniczne w polskim sektorze bankowym przekładają się na kontrolowanie ponad 60,4% aktywów polskich banków.

Dobre krajowe rozwiązania dotyczące nadzoru, kontroli i interwencji mogą okazać się niewystarczające w obliczu problemów transgranicznych instytucji finansowych obecnych na terenie RP.

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedź na następujące pytania.

1. W jakim zakresie rząd RP, KNF i inne instytucje uczestniczą w procesie kształtowania nowych rozwiązań dotyczących nadzoru nad sektorem finansowym w UE?
2. Na jakim etapie jest wprowadzanie dyrektyw BRR i DGS do polskiego prawa?
3. Czy bezpieczeństwo polskiego systemu finansowego jest zachowane?
4. Jakie jest stanowisko rządu RP w sprawie unii bankowej oraz ewentualnie nadzoru SSM przez EBC?
5. Czy przedstawiciele rządu RP i instytucji polskich uczestniczą w pracach Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, EBA, a konkretnie Resolution Committee (ResCo), związanych ze standardami technicznymi, rekomendacjami, wytycznymi, zasadami dotyczącymi operacji uporządkowanej upadłości banków?
6. Jakie polskie instytucje finansowe (banki) podlegają kontroli europejskiego nadzoru i czy zgodnie z dyrektywą BRR posiadają plany własnej upadłości (w relacji kraj macierzysty – goszczący)? Czy struktury banków matek są wystarczająco bezpieczne z punktu widzenia polskich interesów (spółek córek)?
7. Czy RP posiada wpływ na Single Resolution Mechanism (SRM)?
8. Jakie strategie resolution (SPE, MPE) mają w planach spółki matki kontrolujące polskie banki?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Senator RP
Marek Martynowski
Senator RP


oświadczenie
Wysłano 31 Lipca 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 79. posiedzenia Senatu RP, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie kontroli i nadzoru nad przejściami granicznymi z Ukrainą
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!

Ukraina jest ważnym i liczącym się sąsiadem Polski. Wiele polskich firm realizuje szereg inwestycji biznesowych na terenie Ukrainy. Poprzez terytorium Ukrainy realizowany jest tranzyt osób, towarów i usług, Ukrainę odwiedza też wielu polskich turystów. Od kilkunastu dni kontrolę i nadzór nad przejściami granicznymi zachodniej Ukrainy sprawują SG oraz służby celne Ukrainy, ale również organizacje paramilitarne.

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania i opinie w tych kwestiach.

1. Czy na przejściach granicznych RP z Ukrainą występują ograniczenia w zakresie tranzytu i procedur granicznych?
a) czy wprowadzono dodatkowe opłaty dla przekraczających granicę?
b) czy od obywateli Polski pobierane są haracze (inne opłaty) przez organizacje paramilitarne kontrolujące przejścia graniczne oraz strefę przygraniczną w tak zwanych punktach antyprzemytnicznych?
c) czy polscy obywatele, turyści zgłaszali w ostatnim okresie, że byli szykanowani, narażeni na większą liczbę zachowań przestępczych, w tym rozbojów na terenie Ukrainy?
d) czy polskie firmy zgłaszały problemy z wzrastającą liczbą przypadków korupcji i z nasileniem problemów w związku z prowadzeniem interesów na Ukrainie?
2. Czy rząd RP planuje wzmocnienie wschodniej granicy RP, zwłaszcza z Ukrainą? W ostatnich latach wycofano z jednostek SG wiele sztuk broni palnej, tak zwanej długiej. Kiedy planuje się uzupełnienie tej broni, ewentualnie jakimi rodzajami? Czy przygotowanie i ilość szkoleń funkcjonariuszy SG wobec ewentualnych zagrożeń jest wystarczająca?
3. Czy rząd RP planuje zwiększenie liczby funkcjonariuszy SG zwłaszcza na granicy polsko-ukraińskiej? Na wielu mniejszych przejściach granicznych w święta i weekendy obsada jest okrojona do zaledwie dwóch funkcjonariuszy na jednej zmianie. Obserwujemy również niestety spadek liczby etatów dla funkcjonariuszy SG (w 2013 r. było ich 16 594, a w 2014 r. – 16 192).
4. Czy granica RP jest właściwie zabezpieczona przed aktami terrorystycznymi i przestępczymi? Sprowadzenie SG tylko do roli obserwacyjno-patrolowej może być błędem.

Z wyrazami szacunku

Maciej Klima
Senator RPoświadczenie
Wysłano 31 Lipca 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 78. posiedzenia Senatu RP, 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie obrony terytorium kraju
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!

Polska, jak wiele krajów Europy Środkowej, odczuwa zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, nasilające się zwłaszcza w związku z konfliktem na Ukrainie. Cięcia w ostatnich latach w zakresie wydatków obronnych wielu krajów NATO i wzrost wydatków na obronę FR zmieniają równowagę sił na niekorzyść NATO w Europie. Wypowiedzi wielu polityków, generałów, ale także prowokacje militarne ze strony Federacji Rosyjskiej budzą niepokój w NATO, w UE.

FR narusza traktat o konwencjonalnych siłach w Europie, CFE, łamie traktat o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu, INF.

W jednym z wywiadów gen. Hans-Lothar Domröse wyraził pogląd, że „jakkolwiek NATO jest zawsze gotowe do obrony, to dla każdego kraju najważniejszym priorytetem jest zdolność do samodzielnej obrony. Pomoc może mieć zgodnie z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego charakter polityczny, humanitarny lub wojskowy”. Gen. Waldemar Skrzypczak zauważył, że Rosjanie dojdą do Warszawy w ciągu trzech, czterech dni, a przerzut wojsk europejskich sojuszników Polski trwałby trzy, cztery tygodnie, a amerykańskich nawet trzy miesiące.

„NATO może się spóźnić z pomocą dla Polski”. „Nasz kraj musi być przygotowany na scenariusz najbardziej kryzysowy, czyli wojny na dużą skalę, bo NATO może się mocno spóźnić z pomocą dla Polski” – przekonywał emerytowany generał dywizji Leon Komornicki podczas debaty „Stan sił obronnych RP”.

Były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Lech Majewski – w artykule „Na wojnę musimy być przygotowani” mówi, podobnie jak wielu innych generałów czynnej służby, o licznych programach modernizacyjnych i podjętych reformach w SZ RP. Natomiast liczne grono generałów w stanie spo-czynku zwraca uwagę na wiele nieprawidłowości, zaniedbań, wręcz braków w polskiej armii. Szanowna Pani Premier, jaka jest więc prawda o SZ RP? Dlaczego w latach 2008–2014 nie zrealizowano zapisanych w ustawach budżetowych 8–10 miliardów zł w dziale przeznaczonym dla MON?

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania i opinie w następujących kwestiach.

1. Czy SZ RP są w stanie, a jeśli tak, to ewentualnie przez jaki okres, stawiać zbrojny opór, bronić samodzielnie terytorium RP przed agresją zbrojną ze strony innych państw?
2. Jakie działania podejmowane są w celu poprawy edukacji obronnej w szkolnictwie średnim, wyższym?
3. Jakie działania podejmuje rząd RP w celu rozwoju wojsk obrony terytorialnej? Jaką rolę odgrywa OTK i jakie ma znaczenie dla sił obronnych Polski w ocenie i opinii MON?
4. „Rezerwiści nie wygrają wojny. Teraz liczy się żołnierz zawodowy” – takie stanowisko prezentuje w wywiadzie medialnym jeden z podsekretarzy stanu w MON w br. Jakie jest stanowisko rządu RP, MON w tym zakresie? Przecież „armia bez zaplecza rezerw osobowych, w tym także oficerów, jest armią jednora-zowego użytku”. Jak często aktualizowane są dane o liczbie zdolnych do noszenia broni (kat. A, B, wiek 18–60, wypadki, choroby przewlekłe, emigracja)?
5. Czy w latach 2008–2014 rozwój strategii obronnej RP, rozwój potencjału militarnego, wydatków na obronę przyczyniły się do rozwoju sił obronnych skutecznie przeciwdziałających ewentualnemu agresorowi?
6. Jak rozwijane są systemy innowacyjności w przemyśle obronnym, MON, kto je nadzoruje, ewentualnie koordynuje? Czy prawdą jest, że Polska w latach 2003–2007 zajmowała piętnaste miejsce na liście eksporterów uzbrojenia, a w latach 2008–2012 spadła na pozycję dwudziestą trzecią, a w zakresie importu uzbrojenia zanotowano w latach 2008–2012 spadek aż o 47% w porównaniu z latami 2003–2007?
7. W jakim zakresie polski przemysł obronny jest w stanie sprostać potrzebom SZ RP, w tym również w warunkach wojennych? Ile uczelni wyższych (technicznych) ma zawarte umowy z MON oraz przemysłem obronnym?
8. Od kilku lat obserwujemy zły stan OC, według NIK nie podjęto wystarczających działań w zakresie cyberbezpieczeństwa RP. Jakie działania planuje podjąć rząd RP w celu poprawy tej sytuacji?
9. Czy w realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP istnieją opóźnienia? A jeśli tak, to w jakich ewentualnie planach operacyjnych? Czy i kiedy, ewentualnie przez kogo, został przeprowadzony audyt zewnętrzny w MON oceniający PMT SZ RP?


Z wyrazami szacunku

Maciej Klima
Andrzej Matusiewicz
Waldemar Kraska

oświadczenie
Wysłano 22 Lipca 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 78. posiedzenia Senatu RP. 10 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie inwestycji związanych z Euroazjatyckim Korytarzem Transportu Ropy Naftowej Odessa – Brody – Płock
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!

Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z ważniejszych celów, przed którymi stoi UE oraz rząd RP. Dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych powinna być podstawą bezpieczeństwa i niezależności polskiej gospodarki. Jednym z kierunków dywersyfikacji dostaw jest rozwijana od kilku lat przez Polskę i Ukrainę inwestycja w postaci rurociągu Odessa – Brody – Płock, wpisującego się w ideę Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej (EAKTR).

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jakie środki finansowe – publiczne i prywatne, polskie i unijne – zostały zaangażowane w latach 2003–2014 na inwestycje związane z Euroazjatyckim Korytarzem Transportu Ropy Naftowej Odessa – Brody – Płock, a jakie zyski bądź straty poniosły polskie firmy i instytucje, w tym państwowe, zaangażowane w inwe-stycje dotyczące transportu ropy naftowej rurociągu Odessa – Brody – Płock?

2. Czy projekt EAKTR jest jeszcze aktualny? Czy odcinek Brody – Płock będzie kontynuowany?

3. Jakie podmioty uczestniczą w zaangażowaniu kapitałowym w MPR Sarmatia Sp. z o.o.? Jak zmieniało się zaangażowanie tych podmiotów?

4. Czy kontynuacja projektu rurociągu Odessa – Brody – Płock ma sens w świetle obecnej sytuacji poli-tycznej na Ukrainie?

Zwracamy się także z uprzejmą prośbą o podanie kalendarium oraz listy osób i instytucji decydujących o inwestycjach związanych z realizacją rurociągu Odessa – Brody – Płock.

Z wyrazami szacunku

Maciej Klima
Andrzej Matusiewicz
Waldemar Kraska
Marek Martynowski
Andrzej Pająk
Bogdan Pęk
Grzegorz Wojciechowski

oświadczenie
Wysłano 22 Lipca 2015 przez mklima

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)