Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Oświadczenie senatorskie złożone podczas 18. posiedzenia Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.
Link do oświadczenia:
oświadczenie
Wysłano 13 Lutego 2013 przez mklima
Informacja Prezesa NBP na posiedzeniu Senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 r.
Szanowni Państwo,

Zwróciłem się do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bogdana Borusewicza o zaproszenie na najbliższe posiedzenie Senatu RP Prezesa Narodowego Banku Polskiego Pana Marka Belkę.

Potrzeba zaproszenia prezesa NBP na posiedzenie Senatu RP wynika z tematów jakie zostały zaplanowane na obrady Parlamentu w najbliższym czasie.

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przychylił się do mojej prośby i na posiedzeniu Senatu RP w dniu 30 stycznia 2013 r. będzie można zapoznać się z Informacją Prezesa Narodowego Banku Polskiego o działaniach antykryzysowych podejmowanych przez NBP mających na celu wejście Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego.
Wysłano 23 Stycznia 2013 przez mklima
Poprawki do budżetu na 2013 r.
Szanowni Państwo

Zakończyło się 25. posiedzenie Senatu RP podczas którego m.in. została przyjęta ustawa budżetowa na 2013 r.

Podczas debaty nad budżetem podczas prac Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zgłosiłem następujące poprawki do ustawy budżetowej. Poprawki uzyskały akceptację senatorów Prawa i Sprawiedliwości, zostały poparte przez mniejszość komisji.

Usuwanie skutków powodzi w dorzeczach Wisły i Odry
1. w załączniku nr 2:
a) w części 79 Obsługa Długu Krajowego w rozdziale 75703 –Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku kapitałowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 120.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – Usuwanie skutków powodzi w dorzeczach Wisły i Odry, z kwotą dotacji i subwencji 120.000 tys. zł;

Współfinansowanie budowy zjazdu z autostrady A4 w Podłężu na terenie gminy Niepołomice
2. w załączniku nr 2:
a) w części 79 Obsługa Długu Krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku kapitałowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 20.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – Współfinansowanie budowy zjazdu z autostrady A4 w Podłężu na terenie gminy Niepołomice, z kwotą dotacji i subwencji
20.000 tys. zł;

Szpitale Kliniczne
3. w załączniku nr 2:
a) w części 46 Zdrowie w rozdziale 85112 – szpitale kliniczne, zwiększa się wydatki majątkowe o 15.000 tys. zł,
b) w części 79 Obsługa Długu Krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku kapitałowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 15.000 tys. zł;

Modernizacja drogi krajowej nr 73 na odcinku Szczucin-Tarnów z obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej
4. w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:
a) w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, zmniejsza się współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej o 45.000 tys. zł,
b) dodaje się poz. … – Modernizacja drogi krajowej nr 73 na odcinku Szczucin-Tarnów z obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej, z kwotą dotacji i subwencji 45.000 tys. zł

Współfinansowanie budowy zjazdów z autostrady A4 w Bochni, Brzesku, i Tarnowie
5. w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:
a) w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, zmniejsza się współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej o 200.000 tys. zł,
b) dodaje się poz. … – Współfinansowanie budowy zjazdów z autostrady A4 w Bochni, Brzesku, i Tarnowie, z kwotą dotacji i subwencji 200.000 tys. zł;

Zabezpieczenie środków finansowych na budowę zjazdu z autostrady A4 w miejscowości Brzesko i łącznika z droga krajową 75 – prace projektowe i wykup gruntów
6. w załączniku nr 2:
a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – Zabezpieczenie środków finansowych na budowę zjazdu z autostrady A4 w miejscowości Brzesko i łącznika z droga krajową 75 – prace projektowe i wykup gruntów, z kwotą wydatków majątkowych 20.000 tys. zł;

Darmowe posiłki w szkołach
7. w załączniku nr 2:
a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 1.000.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – Darmowe posiłki w szkołach, z kwotą dotacji i subwencji 1.000.000 tys. zł;

Przywrócenie opieki medycznej w szkołach
8. w załączniku nr 2:
a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 – Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 500.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – Przywrócenie opieki medycznej w szkołach, z kwotą dotacji i subwencji 500.000 tys. zł;

Budowa obwodnicy Oławy
9. w załączniku nr 2:
a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 20.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … – Budowa obwodnicy Oławy, z kwotą dotacji i subwencji 20.000 tys. zł;


Byłem również współautorem następujących poprawek:

1. w załączniku nr 2:
a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, zmniejsza się współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 10.000 tys. zł,
b) w części 22 Transport w rozdziale 71018 – Regionalne zarządy gospodarki wodnej, zwiększa się dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł;
z przeznaczeniem na zwiększenie środków dla województwa małopolskiego na bieżące utrzymanie rzek, cieków i urządzeń melioracyjnych o funkcjach przeciwpowodziowych

Współautorzy poprawki senatorowie: A. Pająk, A. Matusiewicz,B. Paszkowski, K. Wiatr

2. w załączniku nr 2:
a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 –Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł,
b) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł;
Z przeznaczeniem prace projektowe obwodnicy Jasła, Krosna, Sanoka, wzdłuż drogi krajowej nr 28 na odcinku Jasło – Sanok.

Współautorzy poprawki senatorowie: A. Matusiewicz, R. Mamątow

3. w załączniku nr 2:
a) w części 39 Transport w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł,
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale
75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o kwotę 10.000 tys. zł,
z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej na odcinku Łańcut – Jarosław wraz z budową obwodnicy Przeworska

Współautorzy poprawki senatorowie: A. Matusiewicz, B. Paszkowski, B. Gosiewska, M.Martynowski, A. Pająk, W. Kraska, J. Sagatowska, A. Zając, R. Mamątow

Poprawki zostałe poparte przez mniejszość komisji.
Wysłano 10 Stycznia 2013 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r. w sprawie używania w Polsce osobistych pomp insulinowych w terapii cukrzycy.
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do Pana w sprawie używania w Polsce osobistych pomp insulinowych w terapii cukrzycy. Osobista pompa insulinowa (OPI) to urządzenie, które używane jest do stałego podskórnego podawania
insuliny osobom chorym na cukrzycę. Nieprzerwane podawanie insuliny chorym jest najbardziej zbliżone do fizjologicznego wydzielania insuliny w organizmie ludzkim przez zdrową trzustkę. OPI pozwalają chorym na
kontrole stężenia insuliny we krwi, kontrolę glikemii, obniżenie wartości hemoglobiny glikowanej i zmniejszenie ryzyka wystąpienia ciężkiej hipoglikemii.

Link do oświadczenia:
pełna treść oświadczenia

Link do odpowiedzi:
odpowiedź
Wysłano 09 Października 2012 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r. w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu procesem budowy autostrad, dróg i stadionów w Polsce.
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!

Zwracam się do Pana w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu procesem budowy autostrad, dróg i stadionów w Polsce w okresie od 2008 r. do chwili obecnej. Podczas przygotowywania infrastruktury drogowej oraz budowy stadionów na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Polsce doszło do wielu upadłości firm wykonujących te zadania. Media podają informacje, iż nawet kilkaset firm poniosło różnego rodzaju straty podczas budowy autostrad, dróg oraz infrastruktury stadionowej od 2008 r. Skala zjawiska wydaje się wręcz zatrważająca.

Link do oświadczenia:
pełna treść oświadczenia

Link do odpowiedzi:
odpowiedź

Link do odpowiedzi:
odpowiedź 2
Wysłano 09 Października 2012 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 16. posiedzenia Senatu RP w dniu 26 lipca 2012 r. w sprawie dostępności leków do leczenia czerniaków.
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!

Zwracam się do Pana w sprawie dostępności leków do leczenia czerniaków (proces rozsiany, zaawansowany). W Polsce narasta problem braku dostępu pacjentów chorych na zaawansowanego czerniaka do lekarstw, które są w stanie powstrzymywać tę ciężką chorobę.

Link do oświadczenia:
pełna treść oświadczenia

Link do odpowiedzi:
odpowiedź
Wysłano 09 Października 2012 przez mklima
Oświadcznie senatorskie złożone podczas 15. posiedzenia Senatu RP 6 lipca 2012 r. w sprawie 5. Wojskowego Szpitala Kliniczego w Krakowie.
5. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie znajduje się obecnie w trudnej sytuacji dlatego zwróciłem się do Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka o rozważenie przeprowadzenia kontroli w tym szpitalu.

Link do oświadczenia:
oświadczenie

Link do odpowiedzi:
odpowiedź
Wysłano 19 Lipca 2012 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 15. posiedzenia Senatu RP 6 lipca 2012 r. w sprawie wydatków dokonywanych ze środków publicznych na promocję polskich polityków z koalicji rządzącej i polskiej polityki rządowej w mediach lokalnych, krajowych i zagranicznych.
Podczas ostatniego posiedzenia Senatu RP skierowałem do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oświadczenie senatorskie w sprawie wydatkowania środków publicznych na promocję polityków koalicji rządzącej i polskiej polityki rządowej.

Link do oświadczenia:
oświadczenie

Link do odpowiedzi:
odpowiedź
Wysłano 19 Lipca 2012 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 14. posiedzenia Senatu RP 14 czerwca 2012 r. w sprawie kar finansowych, jakich domaga się od Polski Komisja Europejska w związku z niewdrożeniem do prawa polskiego dyrektyw telekomunikacyjnych.
Niewdrożenie dwóch dyrektyw telekomunikacyjnych skutkować będzie dla Polski nałożeniem kar finansowych w wysokości 56 000 euro za każdy dzień bez wdrożenia europejskiego prawa. Chodzi tutaj o dyrektywę praw obywateli o prywatności i łączności elektronicznej oraz dyrektywę lepszych uregulowań
prawnych o sieci i usługach łączności elektronicznej. W związku z tym skierowałem do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska następujące oświadczenie:

Link do oświadczenia:
oświadczenie

Link do odpowiedzi:
odpowiedź

odpowiedź 2
Wysłano 26 Czerwca 2012 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 14. posiedzenia Senatu RP 14 czerwca 2012 r. w sprawie narastającego procederu drenażu naszego kapitału przez właścicieli polskich banków córek i przesyłania go poza granicę Polski do banków matek.
W związku z licznymi doniesieniami medialnymi w sprawie odpływu kapitału z polskich banków córek i przesyłaniu ich do banków matek poza granice naszego kraju skierowałem w tej sprawie oświadczenie do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Link do oświadczenia:
oświadczenie

Link do odpowiedzi:
odpowiedź
Wysłano 26 Czerwca 2012 przez mklima

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)