Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Oświadczenie senatorskie złożone podczas 12. posiedzenia Senatu RP 24 maja 2012 r. w sprawie odszkodowań, jakie są wypłacane rodzinom polskich żołnierzy, którzy zginęli lub utracili zdrowie podczas pełnienia służby wojskowej.
Życie ludzkie jest wartością najwyższą. W razie śmierci polskich żołnierzy nikt nie przywróci rodzinom ich bliskich, ważne jest jednak, aby rodziny poległych na służbie żołnierzy otrzymały godne odszkodowanie, które chociaż częściowo
pomoże im normalnie żyć. Kwestia ubezpieczenia życia i zdrowia polskich żołnierzy powinna zostać uregulowana w sposób pełny i jednoznaczny. Sprawa ta nie powinna budzić sporów, a rodziny poległych żołnierzy po odszkodowanie za życie swych bliskich nie powinny musieć wchodzić na drogę sądową. Dlatego w trosce o dobro rodzin polskich żołnierzy skierowałem wraz z senatorem Kazimierzem Jaworskim do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska następujące oświadczenie:

Link do oświadczenia:
oświadczenie

Link do odpowiedzi:
odpowiedź
Wysłano 26 Czerwca 2012 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 11. posiedzenia Senatu RP 10 maja 2012 r. w sprawie remontu mostu tczewskiego mostu drogowego na Wiśle.
Odpowiadając na apel władz samorządowych oraz Prezydenta Miasta Tczewa grupa senatorów zwróciła się do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka o ponowne przeanalizowanie możliwości remontu tczewskiego mostu drogowego na Wiśle, który został zamknięty z powodu tragicznego stanu technicznego. Treść oświadczenia prezentuję poniżej:

Link do oświadczenia:
oświadczenie

Link do odpowiedzi:
odpowiedź
Wysłano 26 Czerwca 2012 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 10. posiedzenia Senatu RP 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sytuacji kopalni soli w Bochni.
W związku z niepokojem Radnych miast Bochnia i Wieliczka, Radnych Rady Powiatu Bocheńskiego oraz Starosty Bocheńskiego i Wielickiego w sprawie planów połączenia wielickiej i bocheńskiej kopalni, skierowałem oświadczenie w przedmiotowej sprawie do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Link do oświadczenia:
oświadczenie


Link do odpowiedzi:
odpowiedź
Wysłano 25 Czerwca 2012 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 10. posiedzenia Senatu RP 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zabezpiecznia osuwiska w miejscowości Łapczyca.
Po interwencji mieszkanki Łapczycy w sprawie osuwiska w Łapczycy i jego zabezpieczenia skierowałem do prezesa Rady Ministrów oświadczenie w sprawie przeprowadzenia kontroli postępowania administracyjnego dotyczącego zabezpieczenia osuwiska przy potoku Trzonia w miejscowości Łapczyca w gminie Bochnia.

Link do oświadczenia:
oświadczenie

Link do odpowiedzi nr 1:
odpowiedź

Link do odpowiedzi nr 2:
odpowiedź
Wysłano 25 Czerwca 2012 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 7. posiedzenia Senatu RP 14 marca 2012 r. w sprawie usunięcia środków z Kancelarii Senatu na wsparcie Polonii i Polaków za granicą.
14 marca br. zostało skierowane do marszałka Senatu RP oświadczenie w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą.

Link do oświadczenia:
oświadczenie

Link do odpowiedzi:
odpowiedź
Wysłano 25 Czerwca 2012 przez mklima
W imieniu mniejszości Komisji Obrony Narodowej złożyłem wniosek o odrzucenie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
Podczas ostatniego posiedzenia w Senacie, 23 maja br. w imieniu mniejszości Komisji Obrony Narodowej jako senator sprawozdawca złożyłem wniosek o odrzucenie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Poniżej całość wypowiedzi.
Wysłano 25 Maja 2012 przez mklima
Oświadcznia Senatorskie złożone podczas 8. Posiedzenia Senatu RP 29 marca 2012 r.
Na 8. Posiedzeniu Senatu RP złożyłem oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca. W oświadczeniu wyrażam swój sprzeciw na budowę grzebowiska i spalarni dla zwierząt przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie.

Link do oświadczenia:
oświadczenie

Link do odpowiedzi:
odpowiedź


Na 8. Posiedzeniu Senatu RP złożyłem oświadczenie skierowane do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Oświadczenie dotyczy sprawy planowanej przez rząd reformy szkolnictwa, która ma na celu ograniczenie liczby godzin lekcyjnych przedmiotów humanistycznych, w tym historii. W oświadczeniu wyrażam zdecydowany sprzeciw na ograniczenie lekcji historii w szkołach.
Jednocześnie Solidarna Polska rozpoczyna od dnia 2 maja 2012 roku zbieranie podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, akcja: „przywracamy historię”. Celem akcji jest zablokowanie działań rządu zmierzających do ograniczenia lekcji historii w polskich szkołach.

Link do oświadczenia:
oświadczenie

Link do odpowiedzi:
odpowiedź
Wysłano 14 Maja 2012 przez mklima
Oświadczenia senatorskie złożone podczas 5. posiedzenia Senatu RP 2 lutego 2012 r.
W obronie Sądów Rejonowych w okręgu krakowskim i tarnowskim
Na 5. posiedzeniu Senatu RP, dnia 2 lutego 2012 roku, złożyłem oświadczenia skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanej likwidacji Sądów Rejonowych w Bochni, Dąbrowie Tarnowskiej i Wieliczce. W oświadczeniach wyrażam swój wyraźny sprzeciw na likwidację sądów w okręgu krakowskim i tarnowskim. Nie zgadzam się na reformę systemu sądownictwa w Polsce, której skutkiem dla obywatela ma być zmniejszenie dostępności do wymiaru sprawiedliwości.

Link do oświadczeń:

Bochnia:
oświadczenie
odpowiedź

Dąbrowa Tarnowska:
oświadczenie
odpowiedź

Wieliczka:
oświadczenie
odpowiedź
Wysłano 23 Marca 2012 przez mklima

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)