Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Oświadczenie senatorskie wygłoszone podczas 69. posiedzenia Senatu RP, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie prób przejęcia instytucji gospodarczych i finansowych mających kluczowe znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przez kapitał rosyjski lub kontrolowany przez kapitał rosyjski
Wysłano 04 Lutego 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie wygłoszone podczas 69. posiedzenia Senatu RP, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie mobbingu i molestowania seksualnego w polskiej armii
Wysłano 04 Lutego 2015 przez mklima
Oświadczenie złożone podczas 69. posiedzenie Senatu RP, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie dyslokacji sił zbrojnych oraz reaktywacji starych baz wojskowych Federacji Rosyjskiej w okolicach granic z krajami NATO oraz Finlandii
Wysłano 04 Lutego 2015 przez mklima
Wniosek Senatora Macieja Klimy skierowany do Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza o wysłuchanie na posiedzeniu Senatu informacji o działaniach rządu RP mających na celu zwalczanie terroryzmu w Polsce
terroryzm.jpg
Wysłano 22 Stycznia 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie wygłoszone podczas 68. posiedzenia Senatu RP, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie wojsk radioelektronicznych
Wysłano 21 Stycznia 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 68. posiedzenia Senatu RP, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie rażąco wysokich wydatkach spółek grupy kapitałowej PKP na usługi doradcze i eksperckie
Wysłano 21 Stycznia 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 68. posiedzenia Senatu RP, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie realizacji budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej
Wysłano 21 Stycznia 2015 przez mklima
Wniosek grupy senatorów skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rządowego programu finansowania in vitro
Wniosek o zbadanie zgodności:
- art. 48 ust. 1 w związku z art. 5 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z art. 2, art. 68 ust. 2 zdanie 2, art. 87, art. 92 ust. 1 oraz art. 94 Konstytucji RP;
- „Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016 in vitro" zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 23 marca 2013 roku z art. 2, art. 68 ust. 2 zdanie 2, art. 87 Konstytucji RP oraz z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z jej art. 5 pkt 30.

Więcej na stronie: trybunal.gov.pl
Wysłano 30 Grudnia 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 66. posiedzenia Senatu RP, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie finansowania programu samolotu wielozadaniowego F-16
Wysłano 11 Grudnia 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 66. posiedzenia Senatu RP, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie realizacji Traktatu o otwartych przestworzach
Wysłano 11 Grudnia 2014 przez mklima

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)