Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Oświadczenie senatorskie złożone podczas 59. posiedzenia Senatu RP, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej
Wysłano 01 Sierpnia 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 59. posiedzenia Senatu RP, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie złamania Regulaminu Senatu podczas wspólnego posiedzenia komisji 3 lipca 2014 r.
Wysłano 01 Sierpnia 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie wygłoszone podczas 59. posiedzenia Senatu RP 24 lipca 2014 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie programów monitorujących cyberprzestrzeń
Oświadczenie:
PRISM.jpg

PRISM1.jpg
Wysłano 25 Lipca 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie wygłoszone podczas 59. posiedzenia Senatu RP w dniu 24 lipca 2014 r. skierowane do Prezesa Najwyższsej Izby Kontroli w sprawie działań kontrolnych przeprowadzanych w NIK
Senator Maciej Klima zwrócił się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o udzielenie odpowiedzi o działania kontrolne przeprowadzane w Najwyższej Izbie Kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Działa w oparciu
o Konstytucję RP, Ustawę o NIK, Statut i Zarządzenia Prezesa Izby. Jest instytucją o dużym zaufaniu publicznym. Zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. W dniu 8 grudnia 2011 r. przedstawiono sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego z zakresu wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej NIK za okres 01 01 2008 r. do 31 12 2010 r.

1. Czy w opinii Pana Prezesa nie należy wykonać podobnego audytu np. za okres 2011-2013 co ewentualnie stoi na przeszkodzie. /czy należy wprowadzić nowe zmiany legislacyjne regulujące tą kwestię na przyszłość np. cykliczność kontroli/.

2. Czy wykonuje się audyty /kontrole, oceny wewnętrzne/ gospodarki finansowej NIK kto i według jakiej zasady je przeprowadza.

3. Kto powinien rozstrzygać różnice interpretacji pokontrolnych w audycie zewnętrznym między NIK a audytorem.

4. Zwracam się z prośbą o informację czy w trakcie przeprowadzanych kontroli NIK w latach 2011-2013 stwierdzono problemy uniemożliwiające przeprowadzenie kontroli /brak dokumentów, brak współpracy kontrolowanych, zastraszanie kontrolujących i inne/.

5.Czy w trakcie wykonywanych kontroli przez NIK stwierdzono braki prawne regulujące problemy kontrolowane. /jakie i ile/ i czy stwierdzono różnorodność interpretacji /prawnych, finansowych i innych/.


Oświadczenie:

NIK.jpg
Wysłano 25 Lipca 2014 przez mklima
Wniosek Senatora Macieja Klimy o wysłuchanie informacji w sprawie ochrony cyberprzestrzeni w Polsce uzyskał akceptację Marszałka Senatu RP
23 lipca br. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz poparł wniosek Senatora Macieja Klimy z dnia 23 czerwca 2014 r. o wysłuchanie informacji w sprawie realizacji "Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej".

Podczas najbliższego 60. posiedzenia Senatu RP zaplanowanego na 6, 7 i 8 sierpnia br. Senatorowie wysłuchają wystąpienia upoważnionego przedstawiciela rządu Rzeczypospolitej Polskiej, tematem wystąpienia będzie:

"Informacja o realizacji Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016 oraz podejmowane działania mające chronić przed inwigilacją najważniejszych osób w państwie"

cyberprzestrzen_1.jpg
Wysłano 23 Lipca 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 57. posiedzenia Senatu RP, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie spektaklu „Golgota Picnic”
Wysłano 11 Lipca 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 57. posiedzenia Senatu RP, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie umowy stowarzyszeniowej zawartej między Unią Europejską i Ukrainą
Wysłano 11 Lipca 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 57. posiedzenia Senatu RP, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wydatków na onkologię
Wysłano 11 Lipca 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 57. posiedzenia Senatu RP, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie inwestycji w infrastrukturę drogową
Wysłano 11 Lipca 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 57. posiedzenia Senatu RP, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zadłużenia kraju
Wysłano 11 Lipca 2014 przez mklima

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)