Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Szanowni Państwo w Senacie RP VIII kadencji pełnię funkcje:

- Członka Komisji Ustawodawczej (od 18.04.2013 r.) (o komisji)
- Członka Komisji Obrony Narodowej (do 18.04.2013 r.) (o komisji)
- Członka Komisji Spraw Unii Europejskiej (od 17.11.2013 r.) (o komisji)
- Członka Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej (od 08.12.2011 r.) (o komisji)

Pełniłem również funkcje:

- Zastępcy Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej (do 11.04.2008r.)
- Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej (od 11.04.2008r. do 11.07.2008r.)
- Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej (od 28.05.2010 r. do 07.11.2011r.)
- Członka Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (do 5.02.2009r.)
- Zastępcy Przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej (od 11.02.2009 do 15.06.2010)
- Członka Polsko - Kuwejckiej Grupy Parlamentarnej (od 14.03.2012 r.) (o grupie)

Moje Oświadczenia:

- Oświadczenia Senatorskie (link)

Posiedzenia Senatu RP (harmonogram posiedzeń Senatu)


Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)