Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Senator Maciej Klima wziął udział w Sesji Rady Powiatu Brzeskiego 13 marca 2014 r.
13 marca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Brzeskiego. Podczas sesji radni oraz zaproszeni goście zapoznali się m.in. z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2013 r. Wysłuchano rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Brzeskiego w 2013 r. Przedstawiona została informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Brzeskiego w 2013 r.

Podczas sesji radni kierowali zapytania do Pana Senatora Macieja Klimy w sprawach dotyczących Powiatu Brzeskiego. Tematem wystąpienia Senatora Macieja Klimy była także praca parlamentarna i przybliżenie zagadnień poruszanych w interpelacjach i interwencjach senatorskich.
Wysłano 13 Marca 2014 przez M.K.
Senator Maciej Klima gościem Radia Kraków 07.03.2014 r.
KORI-9GYEGQ588x300.jpg

Plebiscyt na Wyczyn i Blamaż Tygodnia. WYNIKI

Odnowienie spichlerza w Brzeźnicy i przekształcenie go w nowoczesną bibliotekę zasługuje na miano wyczynu tygodnia - mówili zgodnie w Radiu Kraków małopolscy politycy. Spichlerz Książki powstał dzięki dotacji unijnej - cała inwestycja pochłonęła ponad milion zł. Jak przekonywał Jacek Krupa, członek zarządu województwa małopolskiego z Platformy Obywatelskiej, udało się nie tylko zapobiec całkowitej ruinie tego obiektu, lecz także stworzyć bibliotekę na miarę 21 wieku:

"To jest znakomite połączenie funkcji, na którą wszyscy oczekują - nowoczesnej, interaktywnej biblioteki z dostępem do internetu oraz do zasobów bibliotecznych na całym świecie- z klasycznym księgozbiorem. Oby tylko ten ostatni był na bieżąco uzupełniany".

Równie wysoko goście programu ocenili inicjatywę krakowskiej dzielnicy Czyżyny, która z własnych pieniędzy opłaciła dodatkowe lekcje języka angielskiego w jednej z podstawówek. Pomysłodawcą całej akcji "Angielski 5 razy w tygodniu" był radny dzielnicy Prądnik Czerwony Łukasz Wantuch. Jak przekonywał Grzegorz Biedroń, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w małopolskim sejmiku, najlepszy kontakt z rodzicami mają nie urzędnicy, lecz samorządowcy najniższego szczebla:

"Jednak w Krakowie świadomość rodziców jest ogromna. Wszyscy wiedzą, że edukacja i języka angielski to inwestycja w przyszłość, dlatego samorząd powinien robić to, czego oczekują od niego wyborcy".

Małopolscy politycy byli też zgodni, że sprawa stadionowego chuligaństwa jeszcze długo będzie dla nas sporym problemem. Po tym, jak wojewoda Jerzy Miller nie zamknął trybun Wisły Kraków - mimo, iż w ten sposób postąpił wcześniej w wypadku ich rywala- kibice pasów wywiesili na trybunach obraźliwy transparent oraz odpalili race. Decyzje wojewody w sprawie bezpieczeństwa pozostają poza wszelką dyskusją - tak zachowanie kibiców Cracovii ocenił Maciej Klima, senator Solidarnej Polski.

"Nie robiłbym z tego jakiejś wielkiej dyskusji: jeżeli było zagrożenie zdrowia lub życia to wojewoda musi podejmować odpowiednie decyzje. Nie można ich w ten sposób kwestionować".

Tymczasem wojewoda w rozmowie z Radiem Kraków powiedział, że nie zamierza reagować na hasła wywieszone w trakcie meczu. Liczę na konsekwencję Komisji Ligi Ekstraklasy SA. - mówił Jerzy Miller.


Jacek Bańka/kp

źródło:www.radiokrakow.pl
Wysłano 10 Marca 2014 przez M.K.
50. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
5 i 6 marca 2014 r. odbędzie się 50. posiedzenie Senatu RP.
Wysłano 04 Marca 2014 przez M.K.
94. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej
4 marca br. odbędzie się 94. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.
Wysłano 04 Marca 2014 przez M.K.
4, 5 i 6 marca 2014 r. posiedzenia senackiej Komisji Ustawodawczej
W dniach 4, 5 i 6 marca br. odbędą się posiedzenia senackiej Komisji Ustawodawczej.
Wysłano 04 Marca 2014 przez M.K.
1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
450,253,0783f3eebcb914344d5f97010b6ec9fbf568fe18.jpg
foto: IPN

"Życie poświęcić warto jest tylko dla jednej idei, idei wolności! Jeśli walczymy i ponosimy ofiary to dlatego, że chcemy żyć, ale żyć jako ludzie wolni, w wolnej Ojczyźnie"

kpt. Zdzisław Broński "Uskok"

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, tych którzy jako pierwsi walczyli o Wolna Polskę z okupantem sowieckim i narzuconym przez niego reżimem komunistycznym. Większość z tych żołnierzy za wierność swoim ideałom przyszło zapłacić życiem. Nawet jeśli udało im się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli napiętnowani przez komunistów. W wolnej Polsce uczyńmy wszystko aby Żołnierzy Wyklętych zrehabilitować i przybliżyć Młodemu Pokoleniu.
Wysłano 03 Marca 2014 przez M.K.
49. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
W dniach 19 i 20 lutego 2014 r. odbędzie się 49. posiedzenie Senatu RP.
Wysłano 20 Lutego 2014 przez M.K.
Zmarł Senator Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Romaszewski
l1eUwmOfZlOY5YVUlA,1.jpg
Foto Piotr Kowalczyk
źródło: www.senat.gov.pl

13 lutego 2014 r. w Warszawie zmarł Zbigniew Romaszewski, wicemarszałek Senatu VII kadencji. W latach 1989–2011 sprawował przez 7 kadencji nieprzerwanie mandat senatora. W Senacie I, II, IV i VI kadencji przewodniczył Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Wybitny działacz opozycji w czasach PRL, więziony i represjonowany. Od 2011 r. członek Trybunału Stanu. Odznaczony Orderem Orła Białego w 2011 r.

Urodził się 2 stycznia 1940 r. w Warszawie. Po upadku Powstania Warszawskiego został wywieziony do obozu w Turyngii. Ojca zamordowano w 1944 r. w obozie koncentracyjnym. W 1964 r. ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 r. obronił doktorat w Instytucie Fizyki PAN, gdzie pracował od ukończenia studiów do represyjnego zwolnienia w 1983 r. Po wyjściu z więzienia pracował w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jako redaktor „Acta Physica Polonica”.

W 1976 r. uczestniczył w akcji pomocy robotnikom Radomia. Od 1977 r. był członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników (KSS KOR) i wraz z żoną Zofią prowadził biuro interwencyjne, niosące ofiarom bezprawia pomoc prawną i materialną. Na przełomie lat 1979-1980 organizował Komisję Helsińską, nadzorującą wprowadzanie w życie postanowień KBWE. Pod jego redakcją komisja opublikowała Raport Madrycki, omawiający stan przestrzegania praw człowieka w PRL. Kierował Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność", został wybrany do Prezydium NSZZ "Solidarność" Zarządu Regionu Mazowsze, a następnie do Komisji Krajowej. Współorganizował podziemne Radio "Solidarność". Był więziony od 1982 r. do 1984 r., sądzony w procesach twórców Radia "Solidarność" i KSS KOR. Organizował Międzynarodowe Konferencje Praw Człowieka: w 1988 r. w Krakowie, w 1990 r. w Leningradzie i w 1998 r. w Warszawie.

źródło: www.senat.gov.pl
Wysłano 14 Lutego 2014 przez M.K.
74. rocznica pierwszej masowej deportacji 140 tys. Polaków na Syberię z ziem zaanektowanych przez Związek Sowiecki
W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku z terytorium II RP wywieziono 140 tys. osób. Pierwsza z czterech deportacji obejmowała urzędników państwowych, polskich osadników wojskowych, służbę leśną. Okupacyjne władze sowieckie podczas pierwszej deportacji rozlokowały Polaków m.in. w Komijskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej oraz Kraju Krasnojarskim.


Wysłano 10 Lutego 2014 przez M.K.
Projekt uchwały skierowany do Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza w sprawie podjęcia działań wyrażających dezaprobatę wobec antykatolickich wystąpień jednej z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych
Warszawa, dnia 07.02.2014 r.

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, wnosimy projekt uchwały w sprawie antykatolickich działań podejmowanych przez agendy ONZ. Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy senatora Kazimierza Jaworskiego.

Kazimierz Jaworski, Polska Razem Jarosława Gowina
Jan Filip Libicki, Klub Platforma Obywatelska
Maciej Klima, Klub Solidarna Polska
Mieczysław Gil, Klub Prawo i Sprawiedliwość


Projekt
UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia

w sprawie antykatolickich działań podejmowanych przez agendy ONZ

Senat Rzeczpospolitej zwraca się do Rady Ministrów z apelem o podjęcie pilnych działań, wyrażających dezaprobatę wobec antykatolickich wystąpień propagandowych jednej z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przynależność do Kościoła Katolickiego dużej części Polaków, Jego rola w historii naszego kraju oraz pamięć o największym synu naszej ziemi błogosławionym Janie Pawle II - wszystko to sprawia, iż Polska w takich sytuacjach nie powinna pozostawać bierna.

Żądania skierowane w tych dniach wobec Stolicy Apostolskiej przez jedną z agend ONZ są w swej istocie napastliwą propagandą, mającą na celu stworzenie wrażenia, iż to katolicy, a zwłaszcza duchowni, są z głównej mierze odpowiedzialni za rosnące i odrażające zjawisko pedofilii, gdy tymczasem to Kościół Katolicki, jako jedna z pierwszych instytucji, podjął w ostatnich latach zdecydowaną walkę z tym zjawiskiem we własnych szeregach.

Senat Rzeczpospolitej zwraca się z prośbą do Rady Ministrów, o podjęcie stosownych działań mających na celu spowodowanie, by ONZ zajmowała się tym, do czego została powołana. Wykorzystywanie tej cieszącej się autorytetem instytucji, do siania nienawiści z powodów religijnych, skierowanej również przeciw katolikom w naszym kraju, powinno się spotkać ze stosowną reakcją rządu Rzeczpospolitej.
Wysłano 10 Lutego 2014 przez M.K.

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)