Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Zbigniew Ziobro zaprasza na spotkanie Klubu Młodych Solidarnej Polski
Plakat.jpg


Wysłano 17 Maja 2012 przez M.K.
16. posiedzenie senackiej Komisji Obrony Narodowej
18 maja br. odbędzie się posiedzenie senackiej Komisji Obrony Narodowej.

Porządek obrad:

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
Wysłano 17 Maja 2012 przez M.K.
Projekt ustawy Solidarnej Polski o zmianie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: - o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy Pana posła Patryka Jakiego.

PROJEKT

USTAWA z dnia ....... o zmianie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych


Art. 1

W ustawie z dnia 28 listopada świadczeniach rodzinnych 2003 roku o
1) Art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 600,00 zł.
2) Art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 660,00 zł.

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Wysłano 17 Maja 2012 przez M.K.
Solidarna Polska składa projekt ustawy w sprawie progów uprawniających do pomocy rodzinie
Solidarna Polska składa projekt ustawy w sprawie progów uprawniających do pomocy rodzinie - konferencja prasowa KP Solidarna Polska (2012.05.16). Marzena Wróbel, Patryk Jaki.

Solidarna Polska składa projekt ustawy pomagający polskiej rodzinie.

Solidarna Polska jest przekonana, że należy mieć odwagę, nie tylko mówić o problemie osób najuboższych i rodzin wielodzietnych, ale również przedstawić konkretne propozycje, które są drogą do rozwiązania tych problemów.

W Polsce są tysiące ludzi, których sytuacja materialna wobec kryzysu i drożyzny staję się coraz trudniejsza. Według aktualnych danych OECD z 2011 roku, Polska znajduje się w czołówce krajów o największym rozwarstwieniu społecznym ponieważ średnie dochody najbogatszych Polaków są około 13,5 razy wyższe niż dochody najuboższych obywateli naszego kraju.
Wysłano 17 Maja 2012 przez M.K.
Solidarna Polska chce powołania Rzecznika Praw Rodziny
Solidarna Polska chce powołania Rzecznika Praw Rodziny, który będzie stał na straży naturalnych praw rodziny.

Klub Solidarnej Polski przygotował projekt ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny. Projekt zaprezentowano w niedzielę (2012.05.13) w Sejmie na konferencji programowej Solidarnej Polski "Silna rodzina siłą państwa".

Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro podkreślił, że powołanie Rzecznika Praw Rodziny stworzyłoby "instrument realnego nacisku" i "uczynienia kogoś odpowiedzialnym za to, aby koordynować działania w zakresie polityki prorodzinnej". Bo tej polityki polskie państwo kompletnie nie prowadzi - ocenił Zbigniew Ziobro, zwracając uwagę, że Polki mieszkające w Wielkiej Brytanii rodzą dwa razy więcej dzieci niż ich koleżanki z Polski.

Europoseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański podkreślił, że "jest kilkaset tysięcy kobiet i kilkaset tysięcy młodych rodzin, które chcą mieć dzieci".
Wysłano 16 Maja 2012 przez M.K.
Solidarna Polska zgłosi projekt ustawy, który "obali" rządową reformę emerytalną
- Panie premierze, jak bardzo trzeba nienawidzić swój naród, aby gotować mu taki los? - pytała w piątek (2012.05.11) w Sejmie podczas głosowania nad reformą emerytalną posłanka Solidarnej Polski, Beata Kempa.

Zdaniem Beaty Kempy dzisiejsze głosowanie w Sejmie sprawia, że "jest to czarny dzień dla polskiej demokracji". Posłanka zapowiedziała również, że Solidarna Polska zgłosi projekt ustawy, który "obali" rządową reformę. - Nie będzie pan miał spokoju w tej sprawie - dodała Beata Kempa.

Jacek Bogucki, poseł Solidarnej Polski przekazał premierowi piłkę futbolową od NSZZ "Solidarność", której delegacja nie została wpuszczona na galerię sali plenarnej. - Byście zajęli się tym co robicie najlepiej - graniem w piłkę - dodał, zwracając się do partii rządzącej.

Patryk Jaki pogratulował Donaldowi Tuskowi odniesienia "wielkiego sukcesu". - 8 czerwca zaczyna się Euro 2012, a 11 maja zakończył pan szwindel emerytalny - skomentował.
Wysłano 16 Maja 2012 przez M.K.
Spotkanie z liderem Solidarnej Polski, Prezesem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro
Spotkania otwarte z liderem Solidarnej Polski, Prezesem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro odbędzie się w dniu 12 maja 2012 (sobota) w okręgu nr 14 - Nowy Sącz.

godz. 10.00 - Zakopane,
12.00 - Nowy Targ,
16.00 - Limanowa,
19.00 - Gorlice.

1. Zakopane - godz. 10.00, spotkanie otwarte w Ośrodku Wypoczynkowym "Kolejarz". Zakopane, ul. Kościuszki 23.

2. Nowy Targ - godz. 12.00, spotkanie otwarte w Miejskim Ośrodku Kultury. Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 37.

3. Limanowa - godz. 16.00, spotkanie otwarte w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium M. B. Bolesnej. Limanowa, ul. Jana Pawła II 1.

4. Gorlice - godz. 19.00, spotkanie otwarte w Dworze Kwarcjanów. Gorlice, ul. Walerego Wróblewskiego 10a.

źródło: www.kp-solidarnapolska.pl
Wysłano 10 Maja 2012 przez M.K.
"SILNA RODZINA SIŁĄ PAŃSTWA" zaproszenie na konferencję Solidarnej Polski
Solidarna Polska zaprasza na konferencję

„SILNA RODZINA SIŁĄ PAŃSTWA”

KONFERENCJA SEJM RP, SALA KOLUMNOWA

Warszawa, 13 maja 2012 roku (niedziela), godz. 11.30.

PROGRAM

część I. Wstęp do konferencji.
- godz. 11.30 – Tadeusz Woźniak - Powitanie uczestników Konferencji.
- godz. 11.40 – Zbigniew Ziobro - wprowadzenie do Konferencji.
część II. Wystąpienia:
- Red. dr Tomasz Terlikowski – „Rewolucja obyczajowa zagrożeniem dla rodziny i państwa”.
- Jarosław Przeperski – „Pomóżmy sobie w rodzinie”.
- Ks. Kazimierz Kurek – „Karta Praw Rodziny inspiracją dla polityków”.
- Poseł do PE Tadeusz Cymański – Prorodzinne założenia polityki Solidarnej Polski.
- Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak – Prezentacja projektu ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny.

część III.
1. Dyskusja.
2. Przyjęcie Stanowiska uczestników Konferencji.
3. Zwiedzanie gmachu Sejmu i Senatu RP przez uczestników Konferencji.


źródło: www.kp-solidarnapolska.pl
Wysłano 08 Maja 2012 przez M.K.
Solidarna Polska w Wieliczce wzięła udział w akcji o przywrócenie lekcji historii do szkół
2 maja br. w Wieliczce na pl. Kościuszki Solidarna Polska zbierała podpisy poparcia pod Obywatelskim Projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Od 1 września br. zgodnie z rozporządzeniem minister edukacji polska młodzież, która nie zdecyduje się na zdawanie matury z historii, zakończy naukę tego przedmiotu po pierwszej klasie szkoły średniej.

Cel akcji:
- zebranie 100 000 podpisów pod obywatelskim Projektem Ustawy przywracającej lekcje historii,
- gwarancja nauki historii w wymiarze 180 godzin w szkołach średnich,
- walka o pamięć narodową przyszłych pokoleń Polaków.

Solidarna Polska w Wieliczce przekonała do złożenia podpisu poparcia pod akcją przywracania lekcji historii do szkół blisko 200 osób.
Wysłano 07 Maja 2012 przez M.K.
11. posiedzenie Senatu RP
9 i 10 maja br. odbędzie się 11 posiedzenie Senatu RP.

Porządek obrad przewiduje:

1. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ustanowienia września 2012 roku miesiącem Jego pamięci.
2. Informacja Rządu RP na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju.
3. Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
4. Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw.
Wysłano 07 Maja 2012 przez M.K.

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)