Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

76 mln zł dofinansowania na budowę kanalizacji w Gminie Wieliczka
8 stycznia br. Senator RP Maciej Klima uczestniczył w istotnym wydarzeniu dla Miasta i Gminy Wieliczka. W wielickim magistracie burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Krzysztof Bolek podpisali umowę o dofinansowanie projektu: "Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka".

Wśród zaproszonych gości byli członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, starosta wielicki Jacek Juszkiewicz oraz radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz przewodniczący osiedli.
Wysłano 13 Stycznia 2010 przez M.K.
Konferencja w Tarnowie podsumowująca realizację projektu usprawniającego proces kontroli wód w województwie małopolskim
8 grudnia odpowiadając na zaproszenie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: pana Pawła Ciećko, Senator RP Maciej Klima wziął udział
w konferencji podsumowującej realizację Projektu PL 0302 " Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów wodnych
w województwie małopolskim
". Projekt jest realizowany poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Konferencja odbyła się w Hotelu Cristal Park w Tarnowie-Mościcach.

Udział w konferencji prasowej wzięli:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska: dr inż. Andrzej Jagusiewicz

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska: mgr inż. Paweł Ciećko

Kierownik Delegatury WIOŚ w Tarnowie: Krystyna Gołębiowska

Prezes Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: Leszek Nowicki
Wysłano 10 Grudnia 2009 przez M.K.
Autostrada A4 Kraków-Szarów otwarta
29 października dokonano uroczystego otwarcia autostrady A4 Kraków-Szarów. Odpowiadając na zaproszenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwa Infrastruktury w uroczystości wzięli udział m.in.: Senator RP Maciej Klima, były Minister Infrastruktury Jerzy Polaczek, Poseł RP Edward Czesak, Poseł RP Józef Rojek, Poseł RP Jacek Pilch, Poseł RP Andrzej Adamczyk, samorządowcy: Artur Kozioł Burmistrz Wieliczki, Jacek Juszkiewicz Starosta Wielicki oraz Jan Majerz Wójt Gminy Kłaj.
Wysłano 30 Października 2009 przez M.K.
Senator Maciej Klima wziął udział w debacie na temat zapłodnienia in vitro w RDN Małopolska
Zapłodnienie in vitro było tematem debaty, która odbyła się w radiu RDN Małopolska. Gośćmi debaty byli: senator Maciej Klima, poseł Jarosław Gowin, etyk ks. Alojzy Drożdż oraz Agnieszka Juszczyk specjalistka od naprotechnologii. Debata dotyczyła dwóch projektów ustaw dotyczących zapłodnienia in vitro posła Jarosława Gowina oraz posła Bolesława Piechy.

Źródło:RDN Małopolska
Wysłano 29 Października 2009 przez M.K.
Obrady Senatu RP
Schowek01.jpg
Podczas 41 posiedzenia Senatu RP w dniu 7 października senatorowie skupili się na pracy wokół następujących tematów:

1. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745-1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci. Po przeprowadzonym głosowaniu Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego. Senat po wprowadzeniu dwóch poprawek ustawę przyjął.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług. Senat po rozpatrzeniu ustawy wprowadził do jej tekstu dwie poprawki, które doprecyzowują pojęcie podatnika oraz uściślają czynności obowiązkowe podatnika w przypadku zmiany proporcji w jakiej towary lub usługi związane są
z wykonywaniem czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Po wprowadzeniu dwóch poprawek Senat ustawę przyjął.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Ustawa upraszcza przepisy dotyczące udostępniania dzienników urzędowych w formie elektronicznej.
Senat przyjął ustawę bez poprawek.


5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj
i Pracuj. Umowa stwarza możliwości łączenia pobytu wypoczynkowego, pogłębienia znajomości języka i kultury drugiego państwa z podejmowaniem pracy zarobkowej. Senat przyjął ustawę bez poprawek.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej. Senat przyjął ustawę bez poprawek.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu. Senat przyjął ustawę bez poprawek.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Senat przyjął ustawę bez poprawek.

9. Senat zapoznał się z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2009 roku (podczas Prezydencji czeskiej).

10. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina. Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina.
Wysłano 13 Października 2009 przez M.K.
Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
125px-Flag_of_Europe.svg.jpg W środę 9 września, senator Maciej Klima wziął udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia zaopiniowano - w ramach projektu pilotażowego, dotyczącego kontroli zasady pomocniczości
i proporcjonalności - projekt decyzji ramowej Rady UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym.
Po zapoznaniu się z opiniami na temat omawianego projektu komisje senackie uznały, że jest on zgodny z zasadą pomocniczości.
Wysłano 17 Września 2009 przez M.K.
Święto Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpiecznia Wojsk Specjalnych
4 września Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych obchodziła swoje pierwsze święto w którym uczestniczył Senator Maciej Klima.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji żołnierzy wojsk specjalnych następnie wszyscy zgromadzeni wzięli udział w uroczystym apelu podczas którego wmurowano kamień węgielny w miejscu gdzie w przyszłości stanie pomnik Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" patrona Jednostki.
W uroczystościach wzięła udział m.in. córka Generała Maria Fieldorf-Czarska.
Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych podlega Dowództwu Wojsk Specjalnych a jej dowództwo objął były żołnierz GROM-u
płk Mariusz Skulimowski.
Wysłano 09 Września 2009 przez M.K.
Krakowskie obchody 29 rocznicy Porozumień Sierpniowych
Senator Maciej Klima uczestniczył w obchodach upamiętniających podpisanie Porozumień Sierpniowych w 1980 roku. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w intencji Ojczyzny i "Solidarności" w Kościele Mariackim. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się pod Krzyż Katyński gdzie złożono kwiaty.
29 lat temu w sierpniu podpisano cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL
z komitetami strajkowymi, jest to również 29 rocznica powstania "Solidarności".

DSC07842.jpgDSC07843.jpg
fot. NSZZ "Solidarność" w Krakowie
Wysłano 09 Września 2009 przez M.K.
Obrady Senatu RP
Schowek01.jpgOd 29 do 31 lipca obradował będzie Senat. Podczas 39 posiedzenia prace senatorów będą skupiać się na:

1. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.
2. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o finansach publicznych.
3. Stanowiska Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych.
4. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o Służbie Celnej.
5. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe.
6. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".
7. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.
8. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
9. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
10. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
11. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
12. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
13. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim.
14. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
15. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich.
16. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim.
17. Stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
18. Stanowisku Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2008 roku.
Wysłano 29 Lipca 2009 przez M.K.
70 posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej
125px-Flag_of_Europe.svg.jpg
Dzisiaj obradowała Komisja Spraw Unii Europejskiej w której Senator Maciej Klima pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji.

Prace komisji skupiły się na:
1. Przyjęciu planu pracy w ramach projektu pilotażowego dotyczącego kontroli zasad pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego
w postępowaniu karnym.
2. Wniosku dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.
Wysłano 29 Lipca 2009 przez M.K.

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)