Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

47 i 48 posiedzenie senackiej Komisji Obrony Narodowej
23 lipca Senator Maciej Klima wziął udział w posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej.

W porządku obrad Komisji znalazły się następujące kwestie:
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w zakresie przedmiotowego działania Komisji.
2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej
Wysłano 29 Lipca 2009 przez M.K.
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej
125px-Flag_of_Europe.svg.jpg

22 lipca odbyły się dwa posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej w której Senator Maciej Klima pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji.
Prace Komisji skupiły się m.in na:

1. Rozpatrzeniem nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach budżetu dotyczących: Integracji europejskiej, rezerw celowych oraz środków własnych Unii Europejskiej.

2. Rozpatrzeniem ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych
z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

3. Wnioskiem dotyczącym decyzji Rady UE w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczących wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do m.in produktów rolnych.

4. Wnioskiem w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącym wprowadzenia do obrotu i stosowania produktów biobójczych.
Wysłano 22 Lipca 2009 przez M.K.
Nowelizacja budżetu - konferencja prasowa parlamentarzystów w Tarnowie
Nowelizacja budżetu w dobie kryzysu gospodarczego była tematem konferencji
w dniu 20 lipca zwołanej z inicjatywy tarnowskich parlamentarzystów Prawa
i Sprawiedliwości.
Uchwalona przez Sejm nowelizacja budżetu zakłada mniej o 200 mln złotych dla Małopolski.
Mniej o 39 mln zł zostanie przeznaczone na budowę w Świnnej Porębie, również mniej o 25 mln zł zaplanowano na budowę Campusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dwie małopolskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni będą musiały poradzić sobie z mniejszą o 13 mln zł dotacją.

Parlamentarzyści podczas konferencji krytykowali poszczególne propozycje rządu PO zaznaczając jednocześnie, że nowelizacja jest spóźniona a społeczeństwo zostało wprowadzone w błąd w sprawie skali kryzysu gospodarczego.
Parlamentarzyści przedstawili propozycję "uruchomienia 67 mld euro z funduszy unijnych", które mogłyby pomóc gospodarce.
Wysłano 22 Lipca 2009 przez M.K.
Wojewódzkie obchody z okazji 90 rocznicy powstania Policji
19 lipca w Krakowie uroczyście obchodzono wojewódzkie Święto Policji
w którym uczestniczył Senator Maciej Klima.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęto od mszy świętej odprawionej
w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie w intencji małopolskich policjantów i pracowników policji. Po mszy świętej Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz Małopolski Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Andrzej Rokita wręczyli policjantom odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Następnie uroczyście otwarto i przekazano do użytku nową siedzibę Komisariatu Policji VI w Krakowie mieszczącą się przy ul. M. Ćwiklińskiej.

Senator Maciej Klima wręczył list gratulacyjny na ręce Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Andrzeja Rokity w którym przekazał życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów zawodowych, pogratulował odznaczonym i nominowanym policjantom jednocześnie dziękując za poświęcenie i osobiste zaangażowanie przyczyniające się do gwarancji bezpieczeństwa obywateli.
Wysłano 20 Lipca 2009 przez M.K.
10-lecie Powiatu Wielickiego
Senator Maciej Klima uczestniczył w jubileuszowej Sesji Rady Powiatu Wielickiego poświęconej 10-leciu istnienia Powiatu Wielickiego. Uroczystość miała miejsce w Kopalni Soli Wieliczka. Sesję poprzedziła Msza Święta w kaplicy Św. Kingi odprawiona w intencji Mieszkańców.

Podczas sesji wręczono nagrody Perły Powiatu mające na celu uhonorowanie wybitnych osiągnięć mieszkańców. Nagrody przyznano w kategoriach: gospodarka, sport, kultura, obszar społeczny.

Po wystąpieniach władz Starostwa głos zabrali zaproszeni goście, jako pierwszy głos zabrał Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Duda, który odczytał list Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, następnie głos zabrał Senator Maciej Klima przypominając historię powstania Powiatu oraz jego współtwórców.

perla1_5.jpg
perla1_8.jpgperla1_9.jpgperla2_0.jpgperla2_8.jpg
perla3_2.jpg

fot. B. Pasek
Wysłano 08 Lipca 2009 przez M.K.
Spotkanie Posłów RP Zbigniewa Ziobro oraz Edwarda Czesaka z mieszkańcami Wieliczki
10 maja w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce miało miejsce spotkanie kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego posła RP Zbigniewa Ziobro oraz posła RP Edwarda Czesaka z mieszkańcami.

Posłowie przedstawili swój program wyborczy, który zamierzają realizować jako posłowie PE. Na spotkanie przybyła liczna grupa osób sympatyzująca
z PiS, osób które chciały poznać kandydatów do PE, samorządowców
z Wieliczki oraz Powiatu Wielickiego.
W trakcie spotkania posłowie odpowiadali na pytania dotyczące aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju.

Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które zostały zarządzone na dzień 7 czerwca wybieramy 50 posłów.
Posłowie RP Zbigniew Ziobro oraz Edward Czesak kandydują w okręgu nr 10 (lista Prawa i Sprawiedliwości nr 10).


DSC05758.jpgDSC05763.jpgDSC05765.jpgDSC05768.jpgDSC05779.jpgDSC05782.jpgDSC05818.jpgDSC05827.jpgDSC05828.jpgDSC05886.jpg
Wysłano 18 Maja 2009 przez M.K.
218 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


3 maja 1791r. została uchwalona "Ustawa Rządowa 3 Maja" zwana Konstytucją 3 Maja. To druga na świecie a pierwsza w Europie Konstytucja. Miała w Polsce wprowadzić monarchię parlamentarną jednakże na realizację reform zabrakło czasu.

Według dwóch współautorów Konstytucji Ignacego Potockiego oraz Hugona Kołłątaja była:
"ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny"

Uroczyste obchody 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona przez ks. Bogdana Kordulę w kościele św. Klemensa w Wieliczce. Po mszy św. Senator RP Maciej Klima odczytał list Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wystosowany specjalnie na tę uroczystość do mieszkańców Wieliczki. Pan Prezydent RP skierował do mieszkańców następujące słowa:

"Cieszę się, że społeczność Wieliczki, miasta o bogatej przeszłości i sięgającej XIII wieku historii, kultywuje pamięć o jednym z najważniejszych wydarzeń z kart historii. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników tej podniosłej uroczystości i życzę Państwu wielu głębokich, patriotycznych przeżyć. Życzę władzom samorządowym i mieszkańcom Wieliczki, aby nadchodzące lata były dla Państwa miejscowości czasem pomyślnego rozwoju i przyniosły Państwu wiele powodów do dumy i satysfakcji"

"Obecnie, kiedy możemy przeżywać majowe święto w Polsce wolnej i niepodległej, Konstytucja 3 Maja pozostaje nadal symbolem narodowego porozumienia. To wielka historyczna lekcja, z której płynie dla nas współczesnych Polaków przesłanie, że nad wszelkimi wewnętrznymi podziałami i sporami zawsze powinna górować racja stanu i nadrzędny interes państwa"

Po odczytaniu listu poproszono delegacje o złożenie wieńców pod obeliskiem upamiętniającym Odzyskanie Niepodległości. W imieniu parlamentarzystów wieniec złożył Senator RP Maciej Klima. Wiązanki kwiatów oraz wieńce złożyli kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, Kopalni Soli, wielickich instytucji, straży oraz kilkanaście innych delegacji.

IMG_1.jpg

IMG_2.jpg

IMG_3.jpg

Fot. UMiG Wieliczka
Wysłano 08 Maja 2009 przez M.K.
Senat głosował za utrzymaniem dofinansowania dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
22 kwietnia odbyło się 31 posiedzenie Senatu podczas którego m.in. poddano pod głosowanie ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"... Podczas głosowania na 90 obecnych senatorów 50 głosowało za, 35 - przeciw, 5 - wstrzymało się od głosu.
Oznacza to, że Uniwersytet Jagielloński otrzyma dofinansowanie w wysokości 311 mln zł. Nowelizacja ustawy zgłoszona przez rząd przewidywała dofinansowanie na poziomie 100 mln zł.
Wysłano 24 Kwietnia 2009 przez M.K.
Wielkanocne spotkanie J. Ex. Ks. Biskupa Wiktora Skworca z Parlamentarzystami
14 kwietnia Senator Maciej Klima odpowiadając na zaproszenie wystosowane przez J. Ex. Ks. Biskupa Wiktora Skworca - Biskupa Tarnowskiego uczestniczył w tradycyjnym wielkanocnym spotkaniu, które zostało zorganizowane w Domu Biskupim w Tarnowie.

Podczas spotkania poruszano bieżące tematy dotyczące kościoła oraz państwa.Wysłano 20 Kwietnia 2009 przez M.K.
Senator Maciej Klima z wizytą w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Libanie
W dniu 9 kwietnia żołnierzy pełniących służbę w PKW UNIFIL odwiedził Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, któremu towarzyszył Senator Maciej Klima przedstawiciel Senackiej Komisji Obrony Narodowej. W składzie delegacji byli obecni: radca MON gen. broni. Mieczysław Bieniek, zastępca Dowódcy Operacyjnego Sz RP gen. dyw. pil. Sławomir Dygnatowski, Komendant Główny ŻW gen. bryg. Marek Witczak, Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON gen. bryg. Romuald Ratajczak, Dyrektor Sekretariatu MON płk Artur Kołosowski oraz Pan Tadeusz Zwiefka poseł Parlamentu Europejskiego.

Podczas wizyty w Camp Naqoura w Libanie doszło do spotkania z naczelnym dowódcą Sił Pokojowych w Libanie podczas którego poruszono kwestie udziału polskich żołnierzy w misji oraz plany na przyszłość PKW w Libanie.

W trakcie spotkania z szefem sztabu UNIFIL zapoznano polską delegację z aktualna sytuacją w strefie a następnie nastąpiło oficjalne powitanie z kompanią honorową.

Żołnierzom PKW zostały wręczone listy gratulacyjne za wzorowe wykonywanie działań w rejonie misji.

Jak podkreślił Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich XXXI zmiana PKW będzie ostatnią zmianą i w październiku 2009 roku zakończy się udział polskich żołnierzy w misji UNIFIL.

zdjecie_2437_27021.jpgzdjecie_2437_27025.jpgzdjecie_2437_27026.jpgzdjecie_2437_27034.jpgzdjecie_2437_27036.jpg
Wysłano 20 Kwietnia 2009 przez M.K.

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)