Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Senator Maciej Klima gościem Radia Kraków 20.02.2015 r.
Plebiscyt na Wyczyn i Blamaż Tygodnia

869d207f998e6451bc287120631c07291_wide.jpg
fot.RK

Poświęcenie 15-letniej Natalii spod Dobczyc zasługuje na tytuł wyczynu tygodnia - mówili zgodnie goście Radia Kraków. Nastolatka zdecydowała się wyruszyć biegiem do Warszawy, by tam spotkać się z Anną Komorowską i prosić o pomoc dla 7-latka. Chłopiec cierpi na guza mózgu i może mu pomóc jedynie kosztowna operacja za granicą. Jak jednak podkreśla Maciej Klima, lekarz i senator PiS, pokonanie ponad 300 km może się odbić na stanie zdrowia Natalii: - To olbrzymi wysiłek, bez względu na to, jak podzielimy dystans ponad 300 km. Dla nas dorosłych to powinien być symbol i jednocześnie pytanie: czy rzeczywiście robimy wszystko, żeby pacjentom zapewnić równy dostęp do usług medycznych? - mówił w studiu Radia Kraków senator Klima.

1040862971cf850cc0c29f37e6b9bd597_wide.jpg
fot.RK

Małopolscy politycy nie mieli też wątpliwości, że na tytuł blamażu zasługuje sprawa niedoszłego doradcy prezydenta Tarnowa ds. inteligentnych specjalizacji. Nowy doradca, jeszcze jako wójt Wierzchosławic nie płacił nauczycielom składek ZUS-owskich. Zaległości gminy z tego tytułu sięgają 1,5 mln zł. Jak przekonywał prof. Jan Hartman, funkcjonariusz publiczny w pierwszej kolejności powinien zaspokoić zobowiązania wobec osób fizycznych, a dopiero potem instytucjonalnych: - Zawsze na pierwszy miejscu są zobowiązania wobec osób, a dopiero potem wobec instytucji. Jest to żelazna zasada urzędowania w demokratycznym państwie prawa. Najpierw chroniony jest człowiek, a dopiero na drugim miejscu twory instytucjonalne - mówił prof. Hartman.

Goście programu wyraźnie podzieliła sprawa braku ministerialnych pieniędzy na remont ołtarza Wita Stwosza. Parafia mariacka złożyła wniosek, ale na liście Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyprzedziło go kilkaset innych zgłoszeń z całego kraju. Jak przekonywał Stanisław Sorys, wicemarszałek Małopolski z PSL, skoro resort nie zdecydował się na finansowanie tych prac, to oznacza, że dzieło nie jest w katastrofalnym stanie: -Przecież fachowcy badali stan ołtarza, a dyskusja na ten temat trwała bardzo długo. Jeżeli teraz ministerstwo nie zdecydowało się na dofinansowanie prac renowacyjnych, to świadczy to o tym, że nie ma mowy o katastrofie, a tak często mówiono o stanie tego zabytku - przekonywał wicemarszałek Sorys.

źródło: radiokrakow.pl
Wysłano 23 Lutego 2015 przez M.K.
Senator Maciej Klima wspiera działania na rzecz utworzenia Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce. List do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Małgorzaty Omilanowskiej.
Szanowna Pani Małgorzata Omilanowska
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowna Pani Minister,

zwracam się z uprzejmą prośbą o wykazanie przychylności do złożonego przez Miasto i Gminę Wieliczka wniosku o utworzenie Szkoły Muzycznej II stopnia na terenie Wieliczki.

Pragnę także przyłączyć się do prośby Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia
w Wieliczce o wsparcie działań na rzecz uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży, którzy mogliby kontynuować muzyczne wykształcenie w Szkole Muzycznej II stopnia.
Osiągnięcia Szkoły Muzycznej w Wieliczce, udziały w licznych konkursach
o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim oraz nagrody i wyróżnienia zdobywane przez uczniów dowodzą, że wiele zdolnych dzieci chciałoby kontynuować edukację w tym kierunku. Jestem przekonany, że powstanie Szkoły Muzycznej II stopnia umożliwi dalsze rozwijanie talentów młodych mieszkańców Wieliczki i regionu.
W załączniku do niniejszego pisma przedkładam prośbę Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce o utworzenie w Wieliczce Szkoły Muzycznej II stopnia.


Maciej Klima
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

szkola_muzyczna.jpg
Wysłano 19 Lutego 2015 przez M.K.
5 lutego 2015 r. rozpoczęło się 70. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
W dniach 5 i 6 lutego odbędzie się 70. posiedzenie Senatu RP.
Wysłano 05 Lutego 2015 przez M.K.
Poprawki zaproponowane przez Senatora Macieja Klimę podczas prac nad budżetem państwa na 2015 rok w trakcie 68. posiedzenia Senatu RP w dniach 8-9 stycznia br.
Poprawka nr 16
w załączniku nr 2:
a) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 2.500 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … Budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, z kwotą wydatków majątkowych 2.500 tys. zł;

Poprawka nr 20
w załączniku nr 2:
a) w części 01 Kancelaria Prezydenta RP w rozdziale 92123 – Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, zwiększa się dotacje i subwencje o 5.000 tys. zł,
b) w części 78 Obsługa zadłużenia zagranicznego w rozdziale 75701 – Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 5.000 tys. zł;

Poprawka nr 27
w załączniku nr 2:
a) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki majątkowe o 14.000 tys. zł,
b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. … Środki na realizację zadań w zakresie kultury, w tym Ośrodka Dokumentacji i Muzeum w Centrum Jana Pawła II – „Nie lękajcie się!” w Krakowie, z kwotą wydatków majątkowych 14.000 tys. zł;
Wysłano 16 Stycznia 2015 przez M.K.
Debata nad budżetem państwa na 2015 rok w Senacie RP. Wypowiedzi Senatora Macieja Klimy m.in. o zmniejszonych o 400 mln zł wydatkach na służbę zdrowia.
68. posiedzenie Senatu RP w dniu 8 stycznia 2015 r.

Stenogram z posiedzenia Senatu

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora Macieja Klimę.
Senator Maciej Klima:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Ministrowie!
Ustawa budżetowa na 2015 r. jest najważniejszym aktem prawnym regulującym dochody i wydatki Rzeczypospolitej Polskiej. Zaplanowana jest w oparciu o mało prawdopodobne założenia makroekonomiczne – na przykład o wzrost produktu krajowego brutto o 3,4%, inflacji o 1,2%. Jest planowany wzrost nakładów prywatnych o 15,8%, publicznych o 3,8%. Ale na wiele tych wskaźników będzie miała wpływ sytuacja polityczna związana z konfliktem na Ukrainie oraz z sankcjami i embargiem na wymianę handlową z Federacją Rosyjską. Sytuacja finansowo-gospodarcza w Unii Europejskiej, zwłaszcza w krajach południowej Europy, też nie napawa optymizmem. Wskaźniki te budzą więc wątpliwości wielu ekspertów, analityków finansowych, nawet tych powiązanych z rządem oraz Radą Polityki Pieniężnej.
Całkowicie nierealne jest założenie aprecjacji wartości waluty względem euro i dolara. Planowane w budżecie na 2015 r. dochody, w tym podatkowe, rosną szybciej niż produkt krajowy brutto. Dochody mają wzrosnąć o 3,9% – a to jest kilkanaście miliardów złotych. Dochody z VAT mają wzrosnąć o 6,8%, z CIT o 5,5%, z dywidendy o ponad 50%, z cła o 6,4%.
Wzrost wydatków w tym budżecie jest niestety jeszcze szybszy niż wzrost dochodów planowany w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015. Planowane wydatki wzrastają w budżecie o 5,5% w stosunku do wydatków z roku 2014. Wzrastają wydatki na obronę, na ubezpieczenia społeczne, ale niestety obserwujemy spadek wydatków na opiekę zdrowotną o 400 milionów, na obsługę długu publicznego o prawie 4 miliardy, na rolnictwo i łowiectwo o 1 miliard. Wzrastają dotacje na FUS. Nadal zaplanowany jest bardzo wysoki deficyt budżetowy – 46 miliardów zł. Niepokojące jest również to, że w latach 2008–2014 suma łączna deficytu wynosiła prawie 250 miliardów zł. Spadek deficytu może być natomiast obserwowany w roku 2015 w budżetach samorządu terytorialnego. Czy rząd Rzeczypospolitej zastosuje praktyki ograniczające deficyt w roku 2015, podobne do tych z 2014 r., związanych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który przekazał ponad 1 miliard zł w czerwcu 2014 r.? Czy udzielane są pożyczki, nie dotacje dla FUS?
Niestety, ten budżet powoduje, że Rzeczpospolita Polska rozwija się za wolno. Powinna być przygotowana strategia wzmacniająca jej rozwój. Czyje to są słowa? Pana Janusza Lewandowskiego. Od siedmiu, ośmiu lat czekamy na tę strategię i na ten projekt.
Przygotowana ustawa budżetowa nie gwarantuje szybszego rozwoju Polski. Słabe lub żadne działania rządu nie przeciwdziałają zdecydowanie patologii związanej ze stosowaniem tak zwanej karuzeli VAT, nie zawsze zgodnej z prawem lub pozostającej na granicy prawa optymalizacji podatkowej prowadzonej przez międzynarodowy biznes podatkowy. Niestety, po raz kolejny wzrasta dług publiczny. W 2015 r. wzrośnie on o 45–50 miliardów, mimo wydatkowania w latach 2004–2014 na spłatę zadłużenia prawie 330 miliardów zł. Zadłużenie w budżetach samorządu terytorialnego będzie natomiast w roku 2015 mieć tendencję malejącą.
Niestety, w Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższa w Unii Europejskiej skala luki podatku VAT – oceniana jest na 40–50 miliardów zł. Brak ze strony rządu wystarczających działań ograniczających tę patologię.
Wysłano 16 Stycznia 2015 przez M.K.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Zyczenia_Swiateczne.jpg
Wysłano 19 Grudnia 2014 przez M.K.
Debata w Collegium Maius w Krakowie "Kaukaz Południowy w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie i Bliskim Wschodzie"
12 grudnia 2014 r. Senator Maciej Klima odpowiadając na zaproszenie Komisji Wschodnioeuropejskie Polskiej Akademii Umiejętności wziął udział w debacie pod tytułem "Kaukaz Południowy w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie i Bliskim Wschodzie" Debata odbyła się w Librarii Collegium Maius w Krakowie.

W spotkaniu wzięli udział: Pan Edgar Ghazaryan, nowy Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Panowie Kaspar Karampetian z Brukseli, prezydent Armenian Federation for Justice and Democracy, współpracujący w zakresie spraw kaukaskich z Parlamentem Europejskim i Radą Europy, oraz Edward Mier-Jędrzejowicz z Warszawy, przedstawiciel mniejszości ormiańskiej w Komisji Wspólnej przy Rządzie RP oraz Peter Davidian vice konsul. W debacie wziął także udział dr hab. Krzysztof Stopka profesor UJ.

Spotkanie poprowadził dr Tomasz Knothe, ambasador RP w Erywaniu w latach 2004-2009.

Podczas debaty eksperci z Polski i Armenii analizowali przyczyny i stan aktualny napięć międzypaństwowych na Kaukazie Południowym, zwłaszcza problem Górskiego Karabachu, oraz kierunki ich rozwoju.
Wysłano 15 Grudnia 2014 przez M.K.
Senator Maciej Klima gościem Radia Kraków 11.12.2014 r.
1040862971cf850cc0c29f37e6b9bd597_wide.jpg
fot:RK

Maciej Klima: "To błąd, gdy robi się reformę bez rozmów z praktykami"


"Narodowy Fundusz Zdrowia postawił twarde warunki i wielu lekarzom to nie odpowiada" - tak lekarz internista i senator PiS, Maciej Klima komentuje zamieszanie z wprowadzeniem pakietu onkologicznego. Pakiet ma obowiązywać od Nowego Roku. Reformy obawiają się lekarze rodzinni i onkolodzy.

Zdaniem Naczelnej Izby Lekarskiej, wejście w życie pakietu onkologicznego może pogorszyć szanse leczenia innych chorych. "To błąd. Reforma robiona jest zza biurka, bez rozmów z lekarzami" - mówił senator Klima w porannej rozmowie Radia Kraków. Oceniał, że trudno zrobić taką reformę bez dodatkowych pieniędzy. Ostrzegał, że wprowadzenie reformy na siłę może skończyć się chaosem.Zapis rozmowy Jacka Bańki z senatorem PiS, Maciejem Klimą.

Nawet połowa lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej może zamknąć swoje gabinety 1 styczna, bo nie zgadzają się na zapisy pakietu onkologicznego. Co z pana kolegami? Zamkną gabinety?

- Rozmowy trwają. Zostało kilkanaście dni na decyzje. One są trudne. NFZ postawił twarde warunki i wielu kolegom to nie odpowiada. Jak prowadzą swoją działalność to mogą nie podpisać umowy. To naturalne odkąd wszystkie podmioty mają te same prawa.


Wiadomo jak to w Małopolsce może wyglądać?

- Wiedzy takiej nie posiadam, ale wiem, że do 90% w województwach dolnośląskim, lubuskim na chwilę obecną nie podpisało umów.


90%?

- Tak. Z kolei w Świętokrzyskim 90% podpisało.


Pakiet skraca ścieżkę diagnostyczną pacjenta, ale lekarze pytają o dodatkowe pieniądze i zadania. Pana koledzy mają rację? Trzeba to dopracować czy to rytualny opór środowiska lekarskiego?

- W momencie kiedy robi się taka reformę i nie rozmawia się z praktykami, ludźmi którzy będą wykonywać te działania to popełnia się błąd. Jak się wprowadza w całym kraju pewne decyzje i rozporządzenia to wiadomo, że może zaistnieć podobna sytuacja jak przed trzema laty. Wtedy była refundacja leków i wielki chaos. To trwało wiele miesięcy i kosztuje obywateli od 3-4 miliardów złotych. To spowodował rząd PO – PSL.


Nikt nie kwestionuje potrzeby tego pakietu. Co najpierw powinno być? Pilotaż?

- Trudno jest zrobić reformę w zakresie poprawy jakości usług medycznych, onkologicznych bez dodatkowych środków finansowych. Chcę przypomnieć, że z dniem 1 stycznia, ulegają zmianie zasady kierowania do specjalistów. Do tej pory mogliśmy iść do okulisty czy dermatologa bez skierowania a teraz będziemy musieli najpierw iść do lekarza pierwszego kontaktu. Ilość środków, którą przeznacza NFZ na opiekę onkologiczną jest niewystarczająca. Kilka tygodni temu miałem możliwość zadać to pytanie panu ministrowi Arłukowiczowi i uzyskałem odpowiedź. Jak wyglądają nakłady w zakresie leczenia onkologicznego z województwach? Widać tam zróżnicowanie. Zarówno dostępność w zakresie diagnostyki i leczenia nie jest jednakowa na terenie RP.


Skoro pan mówi, że przydałby się pilotaż...

- Takie są sugestie specjalistów i naczelnej rady lekarskiej. Wprowadzanie reformy na siłę może się skończyć chaosem.


Jak długi ten pilotaż?

- Pilotaż proponowany był w jednym województwie. To powinno trwać kilka miesięcy, żeby zobaczyć co należy poprawić.


Pamiętamy, że dla chorych te kilka miesięcy to może być za długo.

- Niestety NFZ, poza PR-owskim wprowadzeniem informacji o pakiecie, wprowadził zasadnicze zmiany w zakresie wyceny usług. Na przykład nakłady na leczenie raka sutka zostały zmniejszone o około 30%. Przesuwa się środek ciężkości na lekarza rodzinnego i zmniejsza się finansowanie usług onkologicznych w placówkach, które robią to dobrze. To wskazuje na bezmyślność działań ministerstwa zdrowia.


Wczoraj powstał komitet obrony pielęgniarek i położnych. Doprowadziliśmy do całkowitej pauperyzacji tego zawodu? Pielęgniarki mówią: „Stop, koniec pracy za 1600 złotych”.

- Mają rację. Jest jeszcze jeden argument, którego pan nie zna. Średni wiek pielęgniarek się wydłuża. To powyżej 50 roku życia. Jest luka pokoleniowa.


One mówią o tym.

- Za kilka lat będziemy mieć mało osób z wykształceniem do pracy w szpitalach. One nie walczą tylko o swój byt. Normy, które są zbyt wyśrubowane, wymuszają to, że dyrektorzy nie są w stanie zatrudnić ich więcej.


W jednym z zapisów tego porozumienia czytamy, że zapowiadają one działania sądowe dotyczące nierównego traktowania i mobbingu. Był pan kiedyś świadkiem takich zdarzeń?

- Skoro poruszają ten temat to muszą mieć dowody. Nie sądzę, żeby to były słowa bez potwierdzenia.


Doczekamy czasów, że pielęgnacja pacjenta będzie dobrem luksusowym?

- Wydaje się, że w wielu placówkach zdrowia brakuje pomocy pielęgniarskiej, która wykonuje określone prace. Pielęgniarki nie zarabiają tak dobrze jak sądzimy.


Jedzie pan 13 grudnia do Warszawy?

- 13 grudnia zawsze starałem się brać udział w uroczystościach.


W tę najbliższa sobotę będzie pan chciał pokazać, że istnieje łańcuch łączący generała Jaruzelskiego z dzisiejszą koalicją rządową?

- Jest to dzień, który jest tragiczny dla naszej historii. Będzie obecny w Warszawie.


źródło:Radio Kraków
Wysłano 11 Grudnia 2014 przez M.K.
List Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do kandydatów PiS w wyborach samorządowych
list1.jpg
Wysłano 08 Grudnia 2014 przez M.K.
65. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
19 i 20 listopada 2014 r. odbędzie się 65. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysłano 19 Listopada 2014 przez M.K.

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)