Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Oświadczenie Pana Senatora Macieja Klimy
Oswiadczenie..gif
Wysłano 26 Marca 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 50. posiedzenia Senatu RP, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie. rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r., wprowadzającego zakaz wędzenia wędlin dotychczas stosowanymi tradycyjnymi metodami
Wysłano 17 Marca 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 50. posiedzenia Senatu RP, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ścisłego zakazu obrotu świniami na obszarze zakażonym afrykańskim pomorem świń obejmującym kilkadziesiąt gmin w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim
Wysłano 17 Marca 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 50. posiedzenia Senatu RP, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz do prokuratora generalnego w sprawie działalności administracji rządowej w zakresie sprzedaży cudzoziemcom nieruchomości rolnych
Wysłano 17 Marca 2014 przez mklima
Przedstawienie informacji Ministra Spraw Zagranicznych o sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2014 r.
Senat_RP_5.03.2014.gif

retransmisja 1 dzień posiedzenia Senatu RP

Podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2014 r. Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła informację o sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie. Pani Podsekretarz odpowiadała na pytania kierowane przez senatorów.

Zapytanie Pana Senatora Macieja Klimy:

Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku! Pani Minister!

Stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sytuacji na Ukrainie i problemów dotyczących relacji Ukraina – Federacja Rosyjska jest znane, podobnie jak stanowisko Unii Europejskiej czy też NATO. Chciałbym, żeby pani przybliżyła, powiedziała, jak to wygląda, jeśli chodzi o stanowisko państw Wspólnoty Niepodległych Państw w sprawie sytuacji na Ukrainie, ale również w sprawie konfliktu, który zaistniał między Federacją Rosyjską a Ukrainą. Czy te państwa przedstawiły jakieś jednoznaczne stanowisko, czy są podzielone, czy też próbują nie zabierać głosu w tej sprawie? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. W trakcie ostatnich kilkudziesięciu dni doszło do przemieszczenia wojsk Federacji Rosyjskiej nie tylko w kierunku Ukrainy, ale także, jak donosiły media, w Republice Abchazji, która nie jest uznawana przez Organizację Narodów Zjednoczonych, czyli na terytorium Gruzji. Czy Rzeczpospolita Polska, NATO, Unia Europejska zajęły w związku z tym bezprawnym wkroczeniem wojsk Federacji Rosyjskiej jakieś konkretne stanowisko? Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz:
Bardzo dziękuję.

Czy widzimy reperkusje gospodarcze w stosunkach Rosja – Polska? Nie widzimy. Na razie nic takiego się nie zdarzyło. Jest problem z eksportem mięsa wieprzowego, ale to nie jest sprawa polityczna, i tak to trzeba widzieć, i zdecydowanie tak to też trzeba rozwiązywać.

Jaka jest reakcja Abchazji…

(Senator Maciej Klima: Chodziło o obecność wojsk Federacji w Gruzji, a konkretnie w Abchazji.)

Tak, tak.

Nie było, o ile mi wiadomo, żadnego specjalnego stanowiska w tej sprawie. A stanowisko unijne, w tym stanowisko polskie, pozostaje niezmienne: wszelkie ruchy i w ogóle obecność wspomnianych wojsk narusza integralność terytorialną Gruzji, której integralność, jak my uważamy, powinna być zachowana. Tak że to jest niezmienne. Ale nic szczególnego nie zostało powiedziane wobec tej sytuacji, co jest efektem tego, że obecnie my, i w ogóle społeczność międzynarodowa, koncentrujemy się jednak na tym, co się dzieje na Krymie.

(Senator Maciej Klima: A Wspólnota Niepodległych Państw…)

Jak reaguje Wspólnota Niepodległych Państw? Odbyły się rozmowy prezydenta Putina, z jego inicjatywy, z prezydentem Nazarbajewem. Jest też ciekawy element prawny: umowa o Wspólnocie Niepodległych Państw gwarantuje nienaruszalność granic, jest to więc jeszcze jeden format prawny, który został obecnie podważony przez stronę rosyjską. Nie mamy oczywiście takiej wiedzy i nikt się z nami taką wiedzą nie podzieli, ale żywimy domniemanie, że to może niepokoić innych partnerów Rosji w ramach wspólnoty, w ramach WNP. Obserwujemy zarówno ze strony Kazachstanu, jak i Białorusi, powiedziałabym, daleko idącą wstrzemięźliwość. Państwa te nie zajmują stanowiska, nie opowiadają się po żadnej ze stron. To jest postawa, którą widzieliśmy także przy okazji konfliktu gruzińskiego – mimo oczekiwania strony rosyjskiej, że na przykład Białoruś uzna niepodległość, separatyzm gruziński, Białoruś dotychczas tego nie uznała.

Czy „turyści” na Krymie… Aha, najpierw to, jak oceniamy wyniki referendum. Jeśli chodzi o wyniki referendum, to my podążamy, zgodnie z linią legalnych władz w Kijowie, które uznały to referendum za nielegalne… Uważamy, że to te władze, a nie Polska, powinny się wypowiadać na temat legalności referendum na ich terytorium.

Owszem, na Krymie są „turyści”, ale powiedziałbym, że na Krymie mamy do czynienia z operacją wojskową. Czy to są osoby w mundurach, czy to są osoby cywilne, mamy do czynienia z operacją wojskową – to jest zupełnie inna jakość niż w tych regionach… To są odpowiedzi na chyba wszystkie pytania, które padły przed przerwą.

źródło: www.senat.gov.pl retransmisja
Wysłano 14 Marca 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 50. posiedzenia Senatu RP, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zamiaru ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
Wysłano 14 Marca 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 50. posiedzenia Senatu RP, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji w zakresie odnowy zabytków i przywrócenia świetności zespołom zabytkowym oraz odnowy dzieł sztuki
Wysłano 14 Marca 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 50. posiedzenia Senatu RP, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie liczby postępowań i zarzutów prokuratorskich postawionych w latach 2005–2013 wobec ministrów i podsekretarzy stanu, dyrektorów departamentów poszczególnych resortów, urzędników państwowych wysokiego szczebla, osób zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach państwowych
Wysłano 14 Marca 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 50. posiedzenia Senatu RP, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie remontu sprzętu wojskowego
Wysłano 14 Marca 2014 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 49. posiedzenia Senatu RP, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ratownictwa medycznego
Wysłano 14 Marca 2014 przez mklima

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)