Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Oświadczenie senatorskie złożone podczas 36. posiedzenia Senatu RP, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej przez komisję rządową.
Wysłano 23 Lipca 2013 przez mklima
Oświadczneie senatorskie złożone podczas 36. posiedzenia Senatu RP, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich oraz do prokuratora generalnego w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie I C 276/10 dotyczącego znanej dziennikarki TVP, pani redaktor Elżbiety Jaworowicz.
Wysłano 23 Lipca 2013 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 36. posiedzenia Senatu RP, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie byłego posła Witolda Tomczaka.
Wysłano 23 Lipca 2013 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 36. posiedzenia Senatu RP, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przedstawienia informacji o ocenie funkcjonowania Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakresie działań merytorycznych, a także bilansu finansowego instytucji.
Wysłano 23 Lipca 2013 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 36. posiedzenia Senatu RP, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego.
Wysłano 18 Lipca 2013 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 36. posiedzenia Senatu RP, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowegow sprawie stanowiska, oceny oraz opinii Komisji Nadzoru Finansowego na temat proponowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 czerwca 2013 r. trzech wariantów zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych.
Wysłano 18 Lipca 2013 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 36. posiedzenia Senatu RP, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wdrożenia dyrektyw UE.
Wysłano 18 Lipca 2013 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 36. posiedzenia Senatu RP, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie poszerzenia wiedzy na temat doniesień o lokalizacji w Ciechanowie w 1945 r. obozu NKWD.
Wysłano 18 Lipca 2013 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 36. posiedzenia Senatu RP, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie odnawialnych źródłach energii.
Wysłano 18 Lipca 2013 przez mklima
Szanowni Państwo podczas ostatniego posiedzenia senackiej Komisji Ustawodawczej zgłosiłem poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
poprawka.jpg
Wysłano 08 Lipca 2013 przez mklima

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)